Darījumi:

BDO Law konsultēja Novatours transfertcenu jautājumos

15 septembris 2015

Birojs sagatavoja transfertcenu dokumentus Novatours dažādiem grupas iekšējiem darījumiem, lai garantētu efektīvu sabiedrības nodokļu pārvaldīšanu. Transfertcenu dokumentācijā ietilpa atbilstības godīgas konkurences principiem izpēte (par 2014. gadu un turpmākajiem gadiem), kā arī metodoloģija noteiktiem darījumiem (kopējie pakalpojumi, finansēšana).

SIA Novatours ir lielākais tūrisma operators Baltijas valstīs ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi Latvijā.