Darījumi:

BDO Law konsultēja Société des Produits Nestlé SA

18 jūlijs 2016

BDO Law konsultēja klientu sarežģītā preču zīmes strīdā Eiropas Kopienu tiesā prejudiciālā tiesvedībā.