Darījumi:

BDO Law panāk jaunu likuma interpretāciju

14 aprīlis 2014

BDO Law pārstāvēja BIURO administratīvā pārkāpuma lietā pret Valsts ieņēmumu dienestu saistībā ar Darba likuma par darbinieku norīkošanu un algu aplikšanu ar nodokļiem interpretāciju. Rezultātā tika panākta jauna likuma interpretācija.

Klients tika veiksmīgi pārstāvēts Nodarbinātības Valsts aģentūrā un  Latvijas Valsts darba inspekcijā attiecībā uz darba līgumiem. Birojs izstrādāja un ierosināja sarežģītu, bet efektīvu risinājumu pagaidu darba un darbinieku norīkošanas līgumiem.