Darījumi:

BDO Law pārstāvējā EKOVALIS LATVIJA tiesvedībā pret VID

03 janvāris 2012

BDO Law pārstāvēja EKOVALIS LATVIJA un tās dalībniekus vairākās lietās pret Valsts ieņēmumu dienestu sakarā ar nodokļu strīdiem.

Valsts ieņēmumu dienests bija aprēķinājis ievērojamu summu kā nedeklarētos ienākumus, bet veiksmīgas juridiskās argumentācijas un klienta pārstāvības dēļ, VID lēmums tika atcelts. Šīs lietas rezultātā ir radušies jauni slēdzieni VID un tiesu praksē par labu nodokļu maksātājiem.