Publikācija:

Bilances Juridiskie padomi | Kā pasargāt biznesu no negodīgiem darījumu partneriem

09 novembris 2018

"Praksē sastapties ar negodīgiem darījumu partneriem biznesā nav nekas neierasts. Lai kā arī mēģinātu novērst šādu iespēju, jāatzīst, ka pilnībā izvairīties no zaudējumiem, kurus rada šādi darījumu partneri, nav iespējams. Tomēr ir svarīgi novērst vai samazināt negodīgu darījumu partneru radīto zaudējumu iespējamību un apmēru vismaz tādos darījumos, kuri var radīt būtiskus riskus uzņēmējdarbībai", BDO Law jurists Toms Bordāns dalās ar padomiem uzņēmējiem rakstā žurnālā Bilances Juridiskie Padomi.