Darījumi:

Eiropas Cilvēktiesību tiesa pasludina spriedumu lietā Schmidt pret Latviju

09 maijs 2017

Gvido Zemrībo , Zverināts advokāts, padomnieks |

Pieteikums Eiropas Cilvēktiesību Tiesā par Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 6. panta 1. punkta pārkāpumu tika iesniegts 2005. gada 10. jūnijā. Lietas izskatīšana notika vairākus gadus, un ar 2017. gada 27. aprīļa spriedumu Eiropas Cilvēktiesību Tiesa atzina, ka Heides Lidijas Frīdeles Šmites tiesības uz taisnīgas lietas izskatīšanu ir tikušas pārkāptas.

Eiropas Cilvēktiesību Tiesa uzsvēra, ka būtiskais pienākums informēt atbildētājus par tiesvedībām, kas ir uzsāktas pret viņiem, nevar tikt atstāts tikai prasītāja ziņā. Turklāt, tiesai ir jāpārbauda prasītāja iesniegtā informācija tiesai par atbildētāja dzīvesvietu. Heides Lidijas Frīdeles Šmites vīrs Latvijas tiesā iesniedza prasību par laulības šķiršanu un norādīja, ka Heides Lidijas Frīdeles Šmites dzīvesvieta viņam nav zināma. Latvijas tiesa nepārbaudīja apstākļus, kas liecināja, ka vīram bija zināma Heides Lidijas Frīdeles Šmites dzīvesvieta un, ka viņas dzīvesvietu varētu būt iespējams noskaidrot. Tā rezultātā Heide Lidija Frīdele Šmite netika pienācīgi informēta par tiesvedību Latvijā un nezināja, ka šāda tiesvedība notiek. Ņemot vērā norādīto, Eiropas Cilvēktiesību Tiesa atzina, ka šķiršanās process neatbilda taisnīgas lietas izskatīšanas prasībām, un tādējādi ir konstatējams Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 6. panta 1. punkta pārkāpums.

Ar tiesas spriedumu ir iespējams iepazīties ECT mājas lapā.