Publikācija:

LR tiesību akti, kas stājās spēkā 2020. gada 1. janvārī

13 janvāris 2020

Linda Lielbriede |
Liene Blūma , Vecākā juriste |

2020. gads ir sācies, un tradicionāli gada sākums ir spēkā stāšanās datums vairākiem iepriekšējā gadā pieņemtiem normatīvajiem aktiem. Proti, 2020. gada 1. janvārī spēkā stājas 120 tiesību akti. Šajā materiālā apkopota informācija par, mūsuprāt, būtiskākajām izmaiņām, kas mūs ir skārušas, sākoties Jaunajam gadam:

 •  
2020. gadā par tabakas izstrādājumiem, degvielu un alkoholu maksāsim vairāk.
 •  
Pārņemot ES direktīvu, veikti grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā.
 •  
Paaugstināts maksimālais gada neapliekamais minimums.
 •  
Jauni pienākumi komercsabiedrībām, kuru vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī.
 •  
Turpmāk atbildību par nodokļu nomaksas kavējumu varēs piemērot arī valdes pilnvarotajām personām.
 •  
Vairāk nekā trīs reizes paaugstināta valsts nodeva kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju ienākšanai patērētāju kreditēšanas tirgū.
 •  
Noteikta papildu kompensācija darbiniekiem - zemessargiem.
 •  
Ar grozījumiem Konkurences likumā noteikts pienākums nodrošināt brīvu un godīgu konkurenci un paredzēta atbildība par šī pienākuma pārkāpšanu.
 •  
Paaugstinātas prasības ugunsdrošības jomā.
 •  
Turpmāk ugunsdzēsējiem būs tiesības cietušajai personai ievadīt pretsāpju līdzekļus.
 •  
Ar grozījumiem Valsts fondēto pensiju likumā ieviesta iespēja mantot neizmantoto pensiju.
 •  
Noteikta iespēja saņemt CSDD starptautiskās vadītāja apliecības.


Lejupielādē materiālu un uzzini, kādi tiesību akti stājušies spēkā 2020. gada 1. janvārī!