Darījumi:

Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā

07 marts 2017

Ministru kabinets 2017.gada 27.februārī izskatīšanai Saeimā ir iesniedzis apjomīgu likumprojektu “Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā”. Saeimai likumprojekts vēl jāizskata trijos lasījumos. Grozījumus Publiskās un privātās partnerības likumā ir nepieciešams veikt, lai pārņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 26.februāra Direktīvas 2014/23/ES par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu nosacījumus.

Visu publikāciju lasīt šeit: Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā