Darījumi:

Trasta Komercbankas likvidācijas process

01 marts 2016

Trasta Komercbanka bija viena no lielākajām komercbankām Latvijā. Tās likvidācijas process sākās 2016. gada sākumā, savukārt maksātnespējas process uzsākts 2017.gada sākumā.

BDO Law nodrošināja Trasta Komercbanku ar visu nepieciešamo juridisko palīdzību, kas saistīta ar sabiedrības iespējamo restrukturizāciju, tostarp struktūrvienības izveidi ar nolūku atgūt visus parādus no debitoriem, kā arī sagatavoja finanšu un juridisko analīzi, kas saistīta ar klienta status quo.