Dārta 3747

Dārta Eglīte

Juriste

LL.M.

+371 67 222 237

vCard

Sazināties


Dārta Eglīte ir specializējusies civiltiesību jautājumos, tajā skaitā darba tiesībās, saistību tiesībās, komerctiesībās, kā arī starptautiskajās privāttiesībās.

Dārtai ir plaša darba pieredze tiesu sistēmā. Darbs dažādās tiesu instancēs par tiesneša palīgu Dārtai ir devis plašu redzesloku tiesību jautājumos, zināšanas par tiesvedības procesu, dažādiem civilprocesuāliem jautājumiem un normatīvo aktu piemērošanu. Pirms pievienošanās BDO Law komandai Dārta ir strādājusi Augstākās tiesas Civillietu departamentā, kur iegūtas nozīmīgas zināšanas ar kasācijas instanci un judikatūru saistītos jautājumos.

VALODAS

  • Latviešu
  • Krievu
  • Angļu