Rolands 3747

Rolands Žīgurs

Jurists

LL.M.

+371 67 222 237

Sazināties


Rolands Žīgurs specializējas intelektuālā īpašuma jautājumos, kas ietver tādas jomas kā preču zīmes, autortiesības, dizaini un licencēšana.

Rolands ir guvis plašas zināšanas un pieredzi mediju un izklaides tiesību jomā, studējot Dienvidkalifornijas Universitātē. Apgūstot tādus kursus, kā Interneta tiesības, Mākslas tiesības un Izklaides tiesības, papildus maģistra grādam Rolands ir ieguvis arī „Media & Entertainment Law” sertifikātu Dienvidkalifornijas Universitātē, kas apliecina viņa kompetenci jomās, kas cieši saistītas ar modernajām tehnoloģijām un digitālās vides attīstību.

Ieguvis pirmo vietu Rīgas Juridiskās augstskolas rīkotajā Konstitucionālo tiesību tiesas procesa izspēlē, saņemot arī apbalvojumu par labāko individuālo uzstāšanos. Strādājot tiesvedību departamentā, Rolands sagatavo dažāda rakstura juridiskos dokumentus, kas nepieciešami civiltiesisko strīdu risināšanā.

VALODAS

  • Latviešu
  • Krievu
  • Angļu