• Biedrība „Sabiedrība par atklātību – Delna”

Biedrība „Sabiedrība par atklātību – Delna”

BDO Law sniedza bezmaksas juridisko palīdzību efektīvākai sabiedrības interešu aizstāvībai Latvijas Nacionālās bibliotēkas celtniecības projekta īstenošanas tiesiskajos pārkāpumos. “Sabiedrība par atklātību – Delna” ir sabiedriskā labuma biedrība, kuras darbības mērķis ir veicināt demokrātiskas sabiedrības veidošanos, sekmējot informācijas atklātību un korupcijas novēršanu.