• Grāmata „Darba likums ar komentāriem”

Grāmata „Darba likums ar komentāriem”

BDO Law juristi jau vairākus gadus pēc kārtas gatavo grāmatu "Darba likums ar komentāriem". Darba likuma komentāri ir balstīti uz Latvijas un ES tiesu praksi, kā arī tajos ir atrodami dažādi praktiskie piemēri. Tā ir noderīgs palīgs ikdienas darbā gan darba devējiem, gan darbiniekiem, gan arī praktizējošiem juristiem. BDO Law dāvinājis grāmatu Banku augstskolai, Juridiskajai augstskolai, Latvijas Universitātei, Jēkabpils Agrobiznesa koledžai.