• Grāmata „Latviešu lugu rādītājs”

Grāmata „Latviešu lugu rādītājs”

BDO Law atbalstīja Viktora Hausmaņa grāmatas „Latviešu lugu rādītājs” izdošana. Tajā ietvertas latviešu lugas, kas izrādītas vai publicētas laika posmā no 1804. līdz 2011. gadam. Grāmata izdota Latvijas Zinātnes padomes pētījumu projekta "Humanitāro zinātņu virtuālā enciklopēdija: personālijas, avoti, termini" ietvaros. Izdevējs ir Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts.