Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai sniegtu jums atsaucīgāku un personalizētu pakalpojumu. Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai. Lūdzu, izlasiet mūsu PRIVĀTUMA POLITIKU, lai iegūtu plašāku informāciju par mūsu izmantotajām sīkdatnēm un to dzēšanu vai bloķēšanu.
 • Aktuālie COVID-19 izplatības ierobežojumi darbavietās
Publikācija:

Aktuālie COVID-19 izplatības ierobežojumi darbavietās

30 aprīlis 2021

Beidzoties valstī izsludinātajai ārkārtējai situācijai COVID-19 izplatības ierobežošanai, virkne epidemioloģiskās drošības prasību arvien turpina būt spēkā. Materiālā sniedzam ieskatu par prasībām, kas aktuālas darba devējiem un kuras arvien vēl jāievēro darbavietās.

Darba organizēšana

 • Ja darba specifika to pieļauj, darba devējam ir jānodrošina attālinātā darba iespējas nodarbinātajiem. Svarīgi – par attālināta darba izpildi darbiniekam ar darba devēju savstarpēji jāvienojas vai darba devējam tas ir jāparedz saistošajos iekšējās kārtības noteikumos.
 • Ja darba pienākumu veikšana tomēr noris klātienē, darba devēja pienākums ir: noteikt pasākumus Covid-19 izplatības ierobežošanai darbavietās; noteikt atbildīgo par šo pasākumu ieviešanu; nodrošināt nodarbinātajiem nepieciešamos individuālos aizsardzības līdzekļus; informēt darbiniekus par Covid-19 izplatības ierobežošanai noteiktajiem pasākumiem.
 • Darba devēji tiek aicināti atvērtā tipa birojos nodrošināt uz vienu darbinieku pēc iespējas lielāku telpu platību, rekomendējoši –  ne mazāk kā 15 m2.
 • Ja darbu izpildei darbiniekam nepieciešams ierasties klātienē, bet tas rada papildu epidemioloģiskos riskus, darba devēji var izstrādāt darba grafikus, kādā noris klātienes apmeklējumi.
 • Darba devēja pienākums ir kontrolēt un novērst darbinieku pulcēšanos darba pārtraukumos (piemēram, kafijas pauzēs, pusdienas pārtraukumos).
 • Skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem jānodala darba vietas, jāvedina telpas un jādezinficē darba vieta, tostarp nepieļaujot apmeklētāju plūsmu sajaukšanos.
 • Transporta un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu jomā strādājošajiem ieceļojot Latvijā, ja tie dodas uz darba pienākumu veikšanas vietu vai atgriežas no tās, nav jāveic COVID-19 tests vai jāiesniedz apliecinājums, ka persona nav infekcioza.
 • Lai identificētu darba drošības riskus un ieviestu pasākumus to novēršanai, darba devēji tiek aicināti izmantot interaktīvo rīku OiRA – pieejams šeit.
 • Ar mērķi kliedēt dažādas neskaidrības attālinātā darba organizācijas kontekstā, Valsts darba inspekcija ir sniegusi gan skaidrojumus, gan piedāvā iepazīties ar regulāri atjauninātām vadlīnijām, kas var noderēt arī uzņēmumu darbā.

Drošības pasākumu noteikšana

 • Uzņēmumiem, kas darbojas tirdzniecības jomā, ir īpaši svarīgi ieviest epidemioloģiskās drošības pasākumu plānu un iekšējās kontroles sistēmu šo pasākumu īstenošanai. Ja tas nav izdarīts, uzraugošās iestādes tirdzniecības vietu var slēgt to uz laiku līdz septiņām dienām. Iekšējā kontroles sistēma apraksta kārtību, kādā tiek nodrošināta fiziskās distancēšanās ievērošana, apmeklētāju drūzmēšanās u.c. apsvērumi.
 • Ja darba vai dienesta pienākumu dēļ nav iespējams ievērot distancēšanos, darbinieki drīkst pulcēties publiskās iekštelpās un ārtelpās vienlaikus. Ja šī pulcēšanās nav saistīta ar darba pienākumu veikšanu, tā ir jāierobežo.
 • Ja darbavietā atrodas vairāk par vienu cilvēku telpā ir jālieto medicīniskās vai nemedicīniskās sejas maskas.
 • Pēc iespējas jāsamazina darba priekšmetu un darba aprīkojuma, tai skaitā rakstāmpiederumu, nodošanu no viena cilvēka citam cilvēkam.
 • Regulāri jāveic darba aprīkojuma tīrīšana un dezinfekcija, tostarp tām virsmām un priekšmetiem, kas tiek bieži lietots (durvju rokturi, galdu virsmas, krēslu roku balsti, virsmas tualetēs u.c.).
 • Darbavietās nedrīkst uzturēties personas ar akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm, pašizolācijā vai mājas karantīnā esošas personas.
 • Tiekoties ar klientiem jautājumos, kas saistīti ar darba pienākumu veikšanu, jānodrošina divu metru distance, tostarp vienai personai telpā jābūt ne mazāk kā 15 m2 telpas platības. Tikšanās vietā jānovieto skaidri redzams uzraksts par pieļaujamo personu skaitu telpā.
 • Darba devēja pienākums ir noteikt ar COVID-19 inficētās konkrētās personas kontaktpersonas darbavietā.

Kolektīvā vakcinācija

 • Uzņēmumu vadītāji drīkstēs veidot sarakstus darbinieku kolektīvai vakcinācijai un iesniegt to ārstniecības iestādē, kura veic vakcināciju. Sarakstā būs iekļaujami tie darbinieki, kas vakcinācijai piekrituši brīvprātīgi. Veidlapas paraugs pieejams šeit. Minētajai datu apstrādei atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 360 ir atbilstošs tiesiskais pamats.
 • Darba devēji varēs izvēlēties nodrošināt kolektīvo vakcināciju ārstniecības iestādē (vakcinācijas kabinetu saraksts ir šeit) vai pieprasot, ka vakcinācijas pakalpojums uzņēmumā ar vairāk nekā 25 darbiniekiem tiek veikts tā telpās (izbraukuma vakcinācijas iestāžu saraksts šeit).

Jānorāda, ka vairums norādīto drošības pasākumu arvien ir obligāti, tomēr tajos gadījumos, kad to ievērošana objektīvi nav nodrošināma, piemēram, darbavietās ar lielu kolektīvu, darba devēja un darbinieku kopējs pienākums ir pēc iespējas mazināt riskus, kas varētu veicināt koronavīrusa izplatību.

Papildu avoti:

Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums

Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums

Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai