Publikācija:

Darba likuma komentāri

25 februāris 2020

Vita Liberte, Vadošā partnere, zvērināta advokāte |
Jānis Ciguzis, Vecākais jurists |

ZAB "BDO Law" sadarbībā ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (LBAS) izdevis kārtējo "Darba likums ar komentāriem" grāmatu. No LBAS puses pie grāmatas strādāja pieredzējusi un augsta līmeņa ekspertu komanda darba tiesībās – Irēna Liepiņa, Nataļja Preisa un Kaspars Rācenājs. Savukārt no ZAB “BDO Law” - Vita Liberte, Liene Blūma, Sintija Platā un Jānis Ciguzis.

Valerijans Jonikāns, Augstākās tiesas tiesnesis līdz 2019. gada aprīlim, grāmatas priekšvārdā norāda: “Sagatavotie Darba likuma komentāri dod iespēju ikvienam interesentam gūt ieskatu par viņu interesējošo jautājumu, pamatojoties uz tiesību doktrīnas, judikatūras, ES tiesas atziņām, kas ir apkopotas vienuviet. Laikā pēc 2010. gadā izdotajiem Darba likuma komentāriem ar Saeimas atsevišķiem likumiem Darba likums ir grozīts 12 reizes. Lai gan grozījumi nerada diskutablu izpratni par to saturu, likuma izmaiņas ir radījušas acīmredzamu nepieciešamību koriģēt iepriekš izdotajos komentāros norādīto.”

Grāmata elektroniskā formātā ērti pieejama šeit - Darba likums ar komentāriem