Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai sniegtu jums atsaucīgāku un personalizētu pakalpojumu. Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai. Lūdzu, izlasiet mūsu PRIVĀTUMA POLITIKU, lai iegūtu plašāku informāciju par mūsu izmantotajām sīkdatnēm un to dzēšanu vai bloķēšanu.
Publikācija:

Datu apstrāde

18 marts 2020

Fiziskās personas veselības dati ir īpašas kategorijas personas dati Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) 9. panta izpratnē.

Tas varētu šķist pretēji intuīcijai, bet uzņēmums nevar darbiniekiem prasīt atklāt, vai viņi ir inficējušies ar koronavīrusu, nolūkā mazināt risku darba vidē. Šādas apstrādes darbības būtu pretrunā ar datu minimizēšanas principu, jo uzņēmums šo mērķi var panākt, īstenojot citus pasākumus, kas neietver personas datu apstrādi vispār. Piemēram, uzņēmums var apmācīt darbiniekus rīcībai saslimšanas gadījumā, veicināt attālinātu darbu, nodrošināt dezinfekcijas līdzekļus darba vietā, un radīt tādu darba vidi, kas darbiniekus mudina būt piesardzīgiem.

Savukārt informācija, ko par savu veselības stāvokli uzņēmumam darbinieks ir izpaudis brīvprātīgi (tajā skaitā informācija par to, vai darbinieks ir inficējies ar šo vīrusu), ir jātur stingrā konfidencialitātē, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus. Uzņēmums principā varētu informēt komandu par to, ka kāds to tās locekļiem ir inficēts, tomēr nav pieļaujams, ka tiek izpausti tādi personas dati, kas ļauj identificēt šo personu. Tajā pašā laikā uzņēmumam var būt pienākums tā rīcībā esošo informāciju nodod Slimību profilakses un kontroles centram vai citām atbildīgajām iestādēm, ņemot vērā šo iestāžu kompetenci.


Atbilstoši Datu Valsts inspekcijas skaidrojumam, kas publicēts iestādes mājaslapā 17. martā, darba devējs, ievērojot tā leģitīmas intereses un nodrošinot sabiedrības intereses veselības jomā, kā arī lai nodrošinātu aizsardzības pasākumus pret citu darbinieku un klientu saslimšanas risku, var iegūt no darbiniekiem informāciju, vai darbinieki nav pēdējo 14 dienu periodā bijuši ārvalstīs un nav bijuši kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām.


Tomēr citas Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālās datu aizsardzības iestādes (DAI) uzstāj uz daudz ierobežotāku pieeju datu apstrādei COVID-19 kontekstā. Piemēram, Beļģijas, Francijas un  Luksemburgas DAI uzsver, ka nebūtu pieļaujama sistēmiska darbinieku personas datu apstrāde, kas ietver darbinieku regulāru ķermeņa temperatūras mērīšanu darba vietā vai kas ietver lūgumus personām regulāri apliecināt, ka tām nav COVID-19 simptomu vai ka tās nav nesen atgriezušās no COVID-19 skartajām teritorijām. Savukārt Nīderlandes un Francijas DAI norāda, ka darbinieku ķermeņa temperatūras mērīšana darba vietā varētu būt pieļaujama, ja to veic sertificēts darba aizsardzības eksperts.[1]


Atšķirīgie datu aizsardzības iestāžu viedokļi liek secināt, ka pareizā pieeja ir līdzsvarots vidusceļš, kas neignorē fizisko personu datu apstrādes pamatprincipus. Šādu nostāju 16. martā paudusi arī Eiropas Datu aizsardzības kolēģija, norādot, ka datu aizsardzības noteikumi (piemēram, GDPR) neliedz veikt pasākumus koronavīrusa pandēmijas apkarošanai. Tomēr pat šajos neparastajos apstākļos datu apstrādei jābūt pamatotai un datu pārzinim ir jānodrošina personas datu aizsardzība.[2]

 

[1] Hogan Lovells, Coronavirus and data protection – Guidance by data protection authorities, available at https://www.hldataprotection.com/files/2020/03/Coronavirus-and-Data-Protection-Guidance-by-DPAs-Hogan-Lovells-1.pdf

[2] European Data Protection Board, Statement of the EDPB Chair on the processing of personal data in the context of the COVID-19 outbreak, https://edpb.europa.eu/news/news/2020/statement-edpb-chair-processing-personal-data-context-covid-19-outbreak_lv 

 

Šī publikācija ir rūpīgi sagatavota, tomēr tā ir uzrakstīta vispārīgi un jāuztver kā vispārīgs informatīvs materiāls. Tā ir aktuāla publicēšanas datumā. Biroja komanda seko līdzi situācijas attīstībai un publicēs aktuālo informāciju, tiklīdz tiks pieņemtas kādas izmaiņas normatīvajos aktos. Lūdzu, sazinieties ar BDO Law, lai apspriestu šos jautājumus attiecībā uz Jūsu konkrēto situāciju!