Publikācija:

Eksportējošiem un tūrisma nozares uzņēmumiem būs pieejams neatmaksājams atbalsts Covid-19 finansiālās krīzes pārvarēšanai

28 jūlijs 2020

Lai gan Latvijas valdība kopš šī gada martā izsludinātā un vēlāk atceltā ārkārtas stāvokļa ir radījusi vairākus mehānismus, ar mērķi palīdzēt Latvijas tautsaimniecībai un uzņēmējiem pārvarēt finanšu krīzes sekas, kuras rada komercdarbības dīkstāve un sekojošs ieņēmumu kritums, tomēr nereti ir nācies dzirdēt kritiku no uzņēmēju puses tam, ka vairums atbalsta mehānismu ir paredzēti tikai saistību izpildes atlikšanai. Saprotams, ka piesakoties nodokļu brīvdienām, uzņēmējam pienāks brīdis, kad brīvdienas beigsies un nāksies samaksāt iepriekš nesamaksātos nodokļus, turklāt, kopā ar tekošajiem nodokļu maksājumiem. Tāpat arī saņemot valsts garantēto aizdevumu, kaut uz labiem noteikumiem, pienāks brīdis, kad šo finansējumu nāksies atgriezt un pie šī brīža apstākļiem, ne tikai no paša uzņēmēja būs atkarīgs vai saņemtais aizņēmums uzņēmumam būs palīdzējis izdzīvot vai tikai īslaicīgi aizlāpījis kritiskās finanšu vajadzības. Protams, pastāv arī tādi valsts atbalsta mehānismi kas nav vērsti uz problēmu situācijas cerīgu pārlikšanu risināšanai nākotnē, kā piemēram valsts līdzmaksājums darba samaksai uzņēmumu dīkstāves laikā, tomēr šāda tipa atbalsts no valsts puses uzņēmējiem ir bijis mazāk pieejams.

Atzīstami, ka Latvija visai aktīvi piedalās Eiropas Savienības piešķirtā finansējuma apguvē un attiecīgi ir šobrīd ir radīts jauns uzņēmējdarbības atbalsta mehānisms ar kopējo budžetu 70,2 miljoni eiro, kas uzņēmējiem būs pieejams kā mērķa grants, tas, ir, uzņēmumi varēs saņemt vienreizēju maksājumu, kuru nebūs jāatmaksā, tomēr to būs jāizmanto noteiktu komercdarbības izmaksu segšanai.

Atbalsts pieejams eksportējušiem uzņēmumiem un tūrisma industrijas pārstāvjiem

Ministru kabinetā ir pieņemti noteikumi, kas paredz kritērijus atbalsta saņemšanai, administrēšanai un uzraudzībai. Vieni no pieņemtajiem noteikumiem paredz to, ka atbalstu var saņemt tūrisma industrijā darbojošies uzņēmumi, kuriem uz 2020.gada 1.martu ir reģistrēts noteikumos definēts darbības veids (t.sk., izmitināšana, ceļojumu pakalpojumi, ēdināšana un restorānu darbība, auto noma, kultūras un izklaides iestādes, atrakciju un atpūtas parku pakalpojumi)[1]. Jāsaka, ka atbalstu varēs saņemt tikai tie mazie un vidējie nozares uzņēmumi (noteikumos noteikti finanšu kritēriji klasifikācijai), atsevišķos gadījumos arī lielie uzņēmumi, kuru nodokļu parāds nepārsniegs EUR 1000, izņemot ja uzņēmumam ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai noslēgts vienošanās līgums. Vēl kāds atbalsta saņemšanas kritērijs ir noteikts uzņēmuma ieņēmumu kritums no saimnieciskās darbības vienā mēnesī laika periodā no 2020. gada aprīļa līdz jūnijam, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo mēnesi, ir samazinājušies par 30 %. Ja tūrisma nozares uzņēmums kvalificēsies šiem atbalsta saņemšanas kritērijiem, tad tam jāpiesakās atbalsta saņemšanai līdz 2020.gada 30.decembrim un piešķiramais atbalsts tiks aprēķināts 30 % apmērā no 2019. gadā veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, taču vienam uzņēmumam vai uzņēmumu grupai piešķiramais atbalsts nedrīkstēs pārsniegt 800 000 EUR.

Valdība ir izstrādājusi arī līdzīgus noteikumus par atbalsta piešķiršanu vidējiem un maziem eksportējošiem uzņēmumiem[2], nosakot, ka par eksportējošu uzņēmumu uzskatāms tāds, kura eksporta apjoms 2019. gadā sasniedza vismaz 1 miljonu eiro. Šie noteikumi izvirza nedaudz citādākus kritērijus atbalsta saņemšanai, proti, atbalsts pieejams uzņēmumiem, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības vienā mēnesī laika periodā no 2020. gada aprīļa līdz jūnijam, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo mēnesi, ir samazinājušies par 20 %, viena darbinieka vidējā mēneša bruto darba alga 2019.gadā ir vismaz EUR 800 un šādā gadījumā pieejamais atbalsta apmērs uzņēmumam vai uzņēmumu grupai ir 25 % apmērā no 2019. gadā veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, bet ne vairāk kā EUR 800 000.

Finansējuma izmantošana

Kopējais pieejamais finansējums tūrisma uzņēmumiem ir 19,2 miljoni eiro, bet eksportējošiem uzņēmumiem 51 miljons eiro. Ka jau norādīts, minētais atbalsts ir uzskatāms par mērķa grantu, tātad, tas ir izlietojams tikai īpaši noteiktam mērķim. Konkrētajā gadījumā atbalstu saņēmušajiem uzņēmumiem finansējumu jānovirza savu darbinieku algu samaksas segšanai par laika periodu līdz 2020.gada 31.decembrim. Jānorāda, ka izlases kārtībā uzņēmumu pieteikumos un klasifikācijas atbilstības deklarācijās sniegtie dati tiks pārbaudīti un salīdzināti ar Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzēs pieejamo informāciju un konstatējot nepamatotus pieteikumus kā arī konstatējot, ka piešķirtais atbalsts nav izmantots darbinieku darba samaksas maksājumiem, uzņēmumam nāksies atmaksāt finansējumu ar procentiem vai arī rupjāku pārkāpumu gadījumā – pat dubultā apmērā.

Abos minētajos valdības noteikumos tiek paredzēts, ka uzņēmumiem jāpiesakās atbalsta saņemšanai līdz 2020.gada 30.septembrim, Eiropas Komisija ir apstiprinājusi Latvijas izstrādātos noteikumus un no 29.jūlija iespējams iesniegt pieteikumus un pamatojošo dokumentāciju Latvijas investīciju un attīstības aģentūrai, kas administrēs pieteikumu izskatīšanu un atbalsta izmaksu. Tātad, ievērojot atlikušo laiku, kurā pieteikumus varēs iesniegt un limitēto atbalsta budžetu, krīzes skartajiem nozaru uzņēmumiem būtu svarīgi jau šobrīd uzsākt darbu pie juridisko un finanšu dokumentu sagatavošanas, lai uzņēmums laikus iesniegtu pareizu un pietiekamu dokumentāciju un paspētu saņemt pieejamo finansējumu krīzes seku pārvarēšanai.

 

[1] 2020.gada 14.jūlija MK noteikumi Nr.455 “Covid-19 skarto tūrisma nozares saimnieciskās darbības veicēju atbalsta piešķiršanas kārtība”