• Kā realitātē piesaistīt finansējumu uzņēmumam pēc Covid-19
Publikācija:

Kā realitātē piesaistīt finansējumu uzņēmumam pēc Covid-19

12 jūlijs 2021

Tuvojoties Covid-19 iespējamām beigām un atgriešanās pie ierastā dzīvesveida, uzņēmumiem bažas par tirgus attīstības tendencēm ir provizoriskas. Scenāriji var tikt minēti vairāki, taču nepieciešamība piesaistīt finansējumu uzņēmumiem paliek. Atsevišķos gadījumos pēc Covid-19, realitāte, iespējams, būs pat izaicinoša. Edgars Ragels, BDO Latvia, finanšu konsultāciju nodaļas direktors apskata pasākumu kopumu, kurus būtu ieteicams veikt uzņēmējiem, lai nodrošinātu efektīvu pielāgošanos tirgus prasībām un veiksmīgi piesaistītu finansējumu.

Precizējiet savu attīstības stratēģiju

Pirmais uzdevums līdzekļu piesaistes procesā ir uzņēmuma attīstības stratēģijas caurskatīšana un precizēšana. Parasti uzņēmumu stratēģijas plānošanas horizonts tiek izvēlēts 3-5 gadu periodā, bet pārmaiņu laikā iepriekš izveidotā stratēģija bieži vien kļūst neaktuāla - tas, kas bija jāizdara rīt, kļūst par jautājumu, kurš bija jārealizē vakar. Stratēģijas caurskatīšanā ir fokusēti jāpievērš uzmanība galvenajiem produktiem vai pakalpojumiem, mērķa tirgiem, galvenajiem klientiem, mārketinga un reklāmas politikai. Šādā veidā uzņēmums spēj novērtēt arī iespējamos uzņēmējdarbības draudus un realizēt pieskaņošanos realitātes prasībām daudz elastīgāk.  

Nosakiet savas finansēšanas vajadzības

Nākamais solis ir noteikt finansējuma nepieciešamību. Lai to izdarītu, ir jāveido finanšu prognoze, kuras pamatā būs uzņēmuma attīstības stratēģija. Finanšu prognozē jāiekļauj trīs finanšu pārskatu formas: peļņas vai zaudējumu aprēķins, bilance un naudas plūsmas pārskats. Tieši bilance un naudas plūsmas pārskats sniegs skaidru priekšstatu par nepieciešamo finansējuma apjomu. Tas ir īpaši svarīgi, ja uzņēmuma attīstības plānos ir iesaistīti ievērojamu ieguldījumu pamatlīdzekļos.

Piesaistītā finansējuma formas izvēle

Ļoti svarīgs lēmums finansējuma piesaistes procesā ir piesaistītā finansējuma formas izvēle. Parasti tiek izvēlēts starp aizdevumiem un kapitālieguldījumiem. Katrai no šīm formām ir priekšrocības un trūkumi. Uz doto periodu tirgū dominē negatīvas procentu likmes, lielākā daļa uzņēmumu cenšas iegūt bankas aizdevumu kā lētāko finansēšanas veidu. Jāatzīmē, ka bankas aizdevumi ir pieejami tikai lieliem uzņēmumiem ar stabilu biznesu.

Uzņēmumiem, kas atrodas agrīnā attīstības stadijā, galvenais finansēšanas avots būs kapitāla iemaksas no īpašniekiem vai ieguldītājiem. Atsevišķi Edgars Ragels izceļ lielus investīciju projektus, kas kā finansējumu izmanto gan banku aizdevumus, gan akcionāru līdzekļus. Banku kreditēšanas daļa būs atkarīga no projekta ieguldījumu riska pakāpes un var būt 60 - 70% no investīciju budžeta.

Sagatavojiet materiālus investoriem

Lai piesaistītu finansējumu, nepieciešams izstrādāt pārliecinošus komunikācijas materiālus un pārdomāt saziņas procesu ar investoriem. Pirmkārt, ir jāsagatavo prezentācijas materiāli, kas tiks piegādāti investoriem, un jāpārliecina par investīciju pievilcību uzņēmumā. Prezentācijas materiāli parasti ietver īsu investīciju projekta aprakstu, informācijas memorandu vai biznesa plānu un finanšu modeli.

Jāatzīmē, ka prezentācijas materiālu kopums var atšķirties atkarībā no piesaistītā finansējuma veida. Tātad, ja jūs plānojat piesaistīt bankas aizdevumu, tad uzņēmums parasti nodrošina biznesa plānu un finanšu modeli. Kapitāla finansējuma piesaistes vai investīciju projekta īstenošanas gadījumā, uzņēmums potenciālajiem investoriem sniedz īsu aprakstu, informācijas memorandu un finanšu modeli.

Investoru piesaistīšana

Finansējuma piesaistes pēdējais posms ir investoru piesaistīšana jeb meklēšana. Jums jāsāk ar sākotnējo potenciālo investoru saraksta sagatavošanu. Praksē šādu sarakstu bieži sauc par "garo" sarakstu. Garajā sarakstā jāiekļauj potenciālo investoru uzņēmumu nosaukumi, kā arī kontaktpersonu vārdi, amati un tālruņa numuri.

Sazinoties ar potenciālajiem investoriem no garā saraksta, kļūs skaidrs, kurš ir ieinteresēts nodrošināt finansējumu uzņēmumam. Tas saīsinās garo sarakstu līdz t.s. īsajam sarakstam. Turpiniet darbu ar visticamāko investoru grupu, lai noteiktu, kurš piedāvās uzņēmumam visizdevīgākos finansēšanas nosacījumus.

Risinājumi var būt dažādi, ņemot vērā produkta, tirgus un nozares specifiku. Nepieciešams pārdomāt visus iespējamos scenārijus, lai izvairītos no neveiksmēm biznesa izaugsmē, būt gataviem visiem tirgus attīstības tendenču gadījumiem un efektīvi pārdomāt iespējas piesaistīt finansējumu uzņēmumam.

Avots: "Открытый город"