Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai sniegtu jums atsaucīgāku un personalizētu pakalpojumu. Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai. Lūdzu, izlasiet mūsu PRIVĀTUMA POLITIKU, lai iegūtu plašāku informāciju par mūsu izmantotajām sīkdatnēm un to dzēšanu vai bloķēšanu.
Publikācija:

Likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”

20 marts 2020

Reaģējot uz COVID-19 radītajām sekām, 20. martā, Ministru kabinets ir pieņēmis likumu “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”.

Ministru kabinets noteiks nozares, kuras COVID-19 izplatība skārusi visvairāk – tikai šo nozaru uzņēmumiem būs piemērojami īpašie atbalsta pasākumi, kas noteikti šajā likumā.

Nodokļu atvieglojumi: nomaksas termiņa pagarinājumi, atbrīvojumi, atmaksas

Ja COVID-19 dēļ radies nodokļu nomaksas termiņa kavējums, uzņēmums varēs iesniegt motivētu iesniegumu nodokļu administrācijai, lūdzot sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz trim gadiem nokavēto nodokļu maksājumu samaksu. Piešķirot minēto nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu, nokavējuma nauda par nokavēto nodokļu maksājuma samaksas termiņa kavējumu netiks aprēķināta.

Par 2020.gada periodu personas būs atbrīvotas no IIN samaksas par saimnieciskās darbības ienākumu.

VID nodrošinās tūlītēju apstiprinātās pārmaksātās pievienotās vērtības summas atmaksu, kas ir pārcelta uz nākamo taksācijas periodu līdz taksācijas gada beigām, un nodrošinās līdz 2020.gada 31.decembrim apstiprinātās pārmaksātās PVN summas atmaksu īsākā termiņā, tādējādi radot brīvus finanšu līdzekļus COVID-19 vīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanai.

Dezinfekcijas līdzekļu ražotājiem – spirta iegāde bez akcīzes nodokļa

Lai nodrošināto dezinfekcijas līdzekļus nepieciešamajā apjomā, likums paredz atbrīvot spirtu no akcīzes nodokļa. Lai kontrolētu šo procesu, dezinfekcijas līdzekļu ražotājiem būs jāvēršas VID, lai saņemtu īpašu atļauju alkoholisko dzērienu iegādei bez akcīzes nodokļa.

Nebūs jāsedz zaudējumi un jāmaksā līgumsods

Likumprojekts paredz, ka no līguma, tiesas sprieduma izrietošas saistības neizpilde īstajā laikā no 2020. gada 20. marta līdz 2020.gada 31.decembrim neradīs pienākumu maksāt nokavējuma procentus, līgumsodu un pienākumu segt zaudējumus, kas radušies nokavējuma minētajā laika periodā dēļ. Šis izņēmums būs attiecināms tikai uz MK noteikto skarto nozaru uzņēmumiem. Ja nozares uzņēmums nomā publiskas personas mantu, valsts un pašvaldību iestādes uz krīzes laiku varēs atbrīvot uzņēmumus no nomas maksas.

Dīkstāvi daļēji kompensēs valsts

Ministru kabinets kompensēs uzņēmumu dīkstāvi, ja darba devējs nevar nodrošināt darbiniekiem algu. Atlīdzību kompensēs 75% apmērā no darbinieka algas, bet ne vairāk kā 700 euro apmērā mēnesī. Dīkstāves pabalsts netiks aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātam iemaksām.

Valdība 19.martā pieņēma lēmumu, ka dīkstāves pabalstus varēs saņemt ne vien COVID-19 izraisītās krīzes skarto uzņēmumu darbinieki, bet arī citu nozaru uzņēmumu darbinieki, ja uzņēmumi atbildīs noteiktiem kritērijiem. Kritērijus izstrādās atbildīgās ministrijas, kas intensīvi strādās arī turpmāko nedēļu laikā pie dažādiem atbalsta risinājumiem.

Valdība norādījusi, ka krīzes skarto uzņēmumu vidū būs arī izglītības iestāžu ēdināšanas uzņēmumi.

Plānotais atbalsts uzņēmumiem: elektroniski balsojumi un pagarināti gada pārskatu termiņi

Līdz 2020. gada 31. decembrim ārkārtas situācijā kapitālsabiedrības, kooperatīvās sabiedrības vai biedrības valdei būs tiesības pēc savas iniciatīvas vai dalībnieku pieprasījuma sapulcē piedalīties un veikt balsojumu, izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus vai iepriekš rakstveidā balsojot par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Šāds rakstveida balsojums būs jāiesniedz vismaz vienu dienu iepriekš.

Gada pārskatu un konsolidēto gadu pārskata likuma subjektiem tiks pagarināts iesniegšanas termiņš par trim mēnešiem, savukārt biedrībām, nodibinājumiem, reliģiskajām organizācijām termiņš pagarināts līdz 2020.gada 31.jūlijam.

Termiņu pagarināšana: spriedumu izpilde, parādu piedziņa, maksātnespēja

Arī Civilprocesa likuma 204.1.panta otrajā daļā noteiktās 10 dienas sprieduma labprātīgai izpildei tiks pagarinātas līdz 60 dienām.

Tiks paredzēts, ka pieteikumu par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu var iesniegt tikai tad, ja pierādījums par brīdinājuma izsniegšanu parādniekam ir izsniegts parādniekam ne agrāk kā 60 dienas pirms pieteikuma iesniegšanas. Parādu ārpustiesas atgūšanas likumā noteiktas 21 dienu termiņš parādniekam izteikt iebildumus tiks pagarināts līdz 60 dienām.

Ņemot vērā ar ārkārtas situāciju radušos ieņēmumu kritumu un saimnieciskās aktivitātes sarukšanu, tiks noteikts, ka līdz 2020. gada 1. septembrim aizliegt kreditoriem iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, ja pastāv kāda no Maksātnespējas likuma 57. panta pirmās daļas 1., 2., 3. vai 4. punktā minētajām juridiskās personas maksātnespējas procesa pazīmēm.

Krīzes garantiju fondu atbalsts

Lai nodrošinātu COVID-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem atbalsta instrumentus, tiks piešķirts papildus finansējums krīzes garantiju programmas finansēšanai un krīzes aizdevumu programmas finansēšanai, tādējādi mazinot Covid-19 negatīvo ietekmi uz saimnieciskās darbības veicējiem.

Arī turpmākajā laikā Ministru kabinets varēs pieņemt papildus atbalsta pasākumus uzņēmumiem, kurus skar COVID-19, piemēram, atlikt pamatsummas maksājumus, atlikt uzkrāto procentu maksājumus, pagarināt pamatsummas atmaksas termiņu vai veikt citas izmaiņas atmaksas grafikā.

Valsts attīstības finanšu institūcija ALTUM Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem sniegs kredītu garantijas un aizdevumus krīzes risinājumiem. Tūrisma nozares uzņēmumiem aizdevuma procentu likmes tiks samazinātas par 50% (mazajiem un vidējiem uzņēmumiem) vai par 15% (lielajiem uzņēmumiem tūrisma un ar to saistītajās nozarēs). Altum kredītbrīvdienu garantijas būs pieejamas visu nozaru uzņēmumiem (izņemot valsts atbalsta regulu ierobežojumus - azartspēles, finanšu starpniecība, ieroču tirdzniecība u.c.) situācijās, kad Covid-19 ietekmē (pārtraukti piegāžu līgumi, būtiski kritušies pārdošanas apjomi, piegāžu dēļ apturēta ražošana u.c.) saimnieciskās darbības veicējs nevar pilnā vai daļējā apmērā veikt kredīta maksājumus, bet kredītiestāde piekrīt atlikt kredīta vai līzinga pamatsummas maksājumus.