Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai sniegtu jums atsaucīgāku un personalizētu pakalpojumu. Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai. Lūdzu, izlasiet mūsu PRIVĀTUMA POLITIKU, lai iegūtu plašāku informāciju par mūsu izmantotajām sīkdatnēm un to dzēšanu vai bloķēšanu.
Publikācija:

Sadarbība ar valsts iestādēm un tiesām

17 marts 2020

Ministru kabinets ārkārtējās situācijas laikā ir uzlicis pienākumu valsts un pašvaldību iestādēm izvērtēt un iespēju robežās nodrošināt klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti.

Ārkārtas situācijas laikā vairāki reģistri, piemēram, Uzņēmumu reģistrs, Zemesgrāmata un Valsts zemes dienests, ir būtiski ierobežojuši savu klātienes darbību un paziņojuši, ka savus pakalpojumus sniegs attālināti.

Latvijas zvērināti notāri ir pieejami attālināti un visas notariālās darbības veic videokonferences režīmā.

Tiesas ir pārcēlušas visus mutiskos procesus, kas nav saistīti ar nozīmīgu tiesību aizskārumu un objektīvu steidzamību (piemēram, jautājumi, kas saistīti ar brīvības atņemšanu, rīcībspējas ierobežošanu, u.c.), uz nenoteiktu laiku. Tiesu kancelejas primāri nepieņem un neizsniedz dokumentus personām klātienē no privātpersonām (tajā skaitā zemesgrāmatu jautājumos), izņemot Civilprocesa likumā noteiktos gadījumus, kad dokumentus var iesniegt tikai personīgi.

Valsts policija mudina iedzīvotājus samazināt iestādes apmeklēšanu klātienē un iesaka iesniegt jautājumus/dokumentus elektroniski vai izmantot telefonisku saziņu, izvairoties no policijas iecirkņu klātienes apmeklēšanas. Arī KNAB aicina iedzīvotājus iespēju robežās izvairīties no iestādes klātienes apmeklējuma, bet izmantot elektronisku vai telefonisku saziņu. Savukārt Latvijas Republikas Prokuratūra ārkārtas situācijas laikā prokuratūras telpās pieņems vienīgi apmeklētājus, kurus ierasties aicinājis prokuratūras struktūrvienības vadītājs vai prokurors.

 


Kā sazināties?

  • Telefoniski / e-pastā
  • Izmantojot Latvijas Pasta pakalpojumus

Jāņem vērā, ka arī Latvijas Pasts, reaģējot uz ārkārtas stāvokli, ierobežo un pat pārtrauc klātienes pakalpojumus. Sākot no 2020.gada 21.marta tiks pārtraukta visu pasta nodaļu darbība sestdienās un svētdienās, kā arī virknei nodaļu tirdzniecības centros no 17.marta noteikts saīsināts darba laiks. Atsevišķās lauku teritorijās pasta pakalpojumi tiks nodrošināti pēc pieprasījuma savā dzīvesvietā, pakalpojumu piesakot pa tālruni.

  • Parakstot dokumentus ar E-parakstu

Atgādinām, ka saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu, visām valsts un pašvaldību iestādēm ir pienākums pieņemt dokumentus, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Svarīgi norādīt, ka atsevišķi pakalpojumi pieejami arī tām personām, kam nav E-paraksts, proti, pietiekami ar autentifikāciju caur internetbanku.

 

Šī publikācija ir rūpīgi sagatavota, tomēr tā ir uzrakstīta vispārīgi un jāuztver kā vispārīgs informatīvs materiāls. Tā ir aktuāla publicēšanas datumā. Biroja komanda seko līdzi situācijas attīstībai un publicēs aktuālo informāciju, tiklīdz tiks pieņemtas kādas izmaiņas normatīvajos aktos. Lūdzu, sazinieties ar BDO Law, lai apspriestu šos jautājumus attiecībā uz Jūsu konkrēto situāciju!