Rāda 37 - 45 of 103
1 2 3 4 5 ...
28 jūlijs 2020

Lai gan Latvijas valdība kopš šī gada martā izsludinātā un vēlāk atceltā ārkārtas stāvokļa ir radījusi vairākus mehānismus, ar mērķi palīdzēt Latvijas tautsaimniecībai un uzņēmējiem pārvarēt finanšu krīzes sekas, kuras rada komercdarbības dīkstāve un sekojošs ieņēmumu kritums, tomēr nereti ir...

/lv-lv/publikacijas-1/featured-insights/eksportejosiem-un-turisma-nozares-uznemumiem-bus-pieejams-neatmaksajams-atbalsts-covid-19-finansiala
16 jūlijs 2020

Mobilitātes pakotne ir Eiropas līmeņa kravas autopārvadājumu pakalpojumu reforma, kuras mērķis ir nodrošināt labākus darba vides un sociālos apstākļus kravas automašīnu vadītājiem un mazināt konkurences izkropļojumus autopārvadātāju vidū.

/lv-lv/publikacijas-1/featured-insights/eiropa-reforme-autoparvadajumu-nozari,-nosakot-stingras-prasibas-vaditaju-nodarbinasanai-un-darba-uz
13 jūlijs 2020

2020. gada pirmo pusi esam aizvadījuši neierastos un neikdienišķos apstākļos, pielāgojoties realitātei, kuru radījusi koronavīrusa pandēmija. Izaicinājumiem bagāts šis laiks ir un arī turpina būt uzņēmumiem, kuri pilnībā pārtrauca darbību, pārgāja uz attālinātu darba režīmu, pieņēmuši neordinārus...

/lv-lv/publikacijas-1/featured-insights/dzive-pec-covid-19-jeb-atbalsta-mehanismi-uznemejiem
07 jūlijs 2020

Covid-19 pandēmijas izraisītā krīze daudzās nozarēs apturējusi ierasto biznesa skrējienu. Plašie ierobežojumi, kas gan kopš aprīļa beigām jau atcelti vai kļuvuši mazāk stingri, daudziem darba devējiem arvien neļauj visus darbiniekus nodrošināt ar darbu. Šādos apstākļos uzņēmēju vidū raisās...

/lv-lv/publikacijas-1/featured-insights/ka-lietderigi-izmantot-dikstaves-laiku
02 jūlijs 2020

Pēdējā laikā publiskajā telpā ir plaši apspriests valdības krusta gājiens, lai īstenotu finanšu sektora uzraudzības kapitālo remontu, un izskanējušas cildinošas runas par Moneyval rekomendāciju izpildi. Apsveicami, ka valsts ar relatīvi jaunu ekonomiku un tiesisko regulējumu ir spējusi pārvarēt...

/lv-lv/publikacijas-1/featured-insights/forbes-nacionalitates-planosana-finansu-nozares-kapitala-remonta-prieksvakara
16 jūnijs 2020

Ar koronavīrusa iebrukumu telpu komercnomas sektorā Eiropas valstis cīnās līdzīgi, bet metodes un izmantotie instrumenti tomēr ir atšķirīgiPar minēto liecina zvērinātu advokātu biroja BDO Law pētījums. Lai gan vīrusa pandēmija vissāpīgāk ir ietekmējusi tūrismu, sabiedrisko ēdināšanu, kā arī...

/lv-lv/publikacijas-1/featured-insights/db-komercnomas-sektoru-stute-atskirigi
09 jūnijs 2020

Kā norādījis Dr. iur. Vladimirs Bukovskis: "Process ir divu pušu cīņa, kurā uzvar tā puse, kas tiesas priekšā pierāda savu taisnību ar iesniegto pierādījumu palīdzību. Tādā kārtā pierādīšanas mērķis ir noskaidrot tos faktiskos, patiesos apstākļus, uz kuru pamata tiesai, piemērojot tiem attiecīgas...

/lv-lv/publikacijas-1/featured-insights/jurista-vards-pieradijumu-iegusana-un-pieradisana-asv-civilprocesa
02 jūnijs 2020

Pēc teju divus gadus ilgušā darba ar mērķi stiprināt patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu labāku izpildi un modernizēšanu, Eiropas Savienības (ES) līmenī, 2019. gada nogalē tika pieņemta Eiropas parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/2161. Dēvēta arī par “Omnibus” direktīvu, tā, pirmkārt,...

/lv-lv/publikacijas-1/featured-insights/omnibus-direktiva-–-modernizets-pateretaju-aizsardzibas-regulejums
12 maijs 2020

Lai gan Ministru Kabineta noteikumi Nr.165 “Noteikumi par Covid-19 izraisītās krīzes skartiem darba devējiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem” nosaka konkrētus kritērijus dīkstāves pabalsta...

/lv-lv/publikacijas-1/featured-insights/ka-rikoties,-ja-uznemums-formali-neatbilst-dikstaves-pabalsta-pieskirsanas-kriterijiem
Rāda 41 - 50 of 103
1 2 3 4 5 ...