Rāda 46 - 54 of 103
... 6  7 8 9 10 ...
07 maijs 2020

Kopš ārkārtas situācijas izsludināšanas ir ieviesti dažādi atbalsta mehānismi uzņēmējiem un darba devējiem COVID-19 seku mazināšanai un ierobežošanai, tomēr, kā to atzinuši arī valdības pārstāvji, ne visi atbalsta mehānismi ir bijuši efektīvi un tikai laika gaitā atklājušies dažādi trūkumi...

/lv-lv/publikacijas-1/featured-insights/covid-19-plasaks-dikstaves-pabalsta-un-nodoklu-atvieglojumu-sanemeju-loks-un-citi-jaunumi
27 aprīlis 2020

Vai krīzes skartajam uzņēmumam, pieprasot dīkstāves pabalstu Valsts ieņēmumu dienesta (VID) elektroniskās deklarēšanās sistēmā (EDS), jānoformē kādi dokumenti grāmatvedībā un personāldaļā (iesniegumi, rīkojumi utt.)? Vai dīkstāves periods un pabalsts jāatspoguļo grāmatvedībā? Vai un kā tas...

/lv-lv/publikacijas-1/featured-insights/ifinanses-ka-dokumentet-dikstavi
27 aprīlis 2020

Atbalstot Covid-19 izraisītās krīzes skartos darba devējus, daudzās nozarēs nodarbinātie jau šobrīd saņem valsts apmaksātu dīkstāves pabalstu, tomēr tikpat daudz ir arī neatbildētu jautājumu un neskaidrību par kvalificēšanos pabalstam, tā apmēru, atteikuma iemesliem un citiem dīkstāves aspektiem...

/lv-lv/publikacijas-1/featured-insights/dikstaves-pabalsta-problematika-un-risinajumi
06 aprīlis 2020

Jau rakstījām, ka Saeima ir pieņēmusi speciālu likumu Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību (turpmāk – Krīzes likums), kas ievieš pagaidu noregulējumu arī attiecībā uz parādu piedziņu gan pret uzņēmumiem, gan fiziskām personām.

/lv-lv/publikacijas-1/featured-insights/saeima-pienem-papildu-izmainas,-aizsargajot-krizes-skartos-uznemumus-un-fiziskas-personas-pret-parad
27 marts 2020

Lai gan par grozījumiem Komerclikumā saistībā ar dalībnieku un akcionāru iespēju piedalīties sapulcēs, izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus, runāts jau sen, tomēr valstī izsludinātais ārkārtējais stāvoklis un noteiktie ierobežojumi likumdevējam liek rīkoties nekavējoties.

/lv-lv/publikacijas-1/featured-insights/dalibnieku-un-akcionaru-sapulces-e-vide
20 marts 2020

Saeima triecientempā 20. marta vakarā ir pieņēmusi speciālu likumu Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību (turpmāk – krīzes likums), kas ievieš pagaidu noregulējumu vairākās jomās, lai mazinātu iespējamās ekonomiskās sekas, ar kurām...

/lv-lv/publikacijas-1/featured-insights/covid-19-krizes-likums-ievies-izmainas-ari-paradu-piedzina
20 marts 2020

20. martā, Saeima ir pieņēmusi likumu “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”, kas iekļauj virkni priekšlikumu ar mērķi mazināt Covid-19 pandēmijas negatīvo ietekmi uz ekonomiku.

/lv-lv/publikacijas-1/featured-insights/nodoklu-sistemas-atvieglojumi-uznemeju-atbalstam
20 marts 2020

Atbilstoši šī brīža normatīvajam regulējumam, ja ārkārtējās situācijas laikā paredzēta akcionāru vai dalībnieku sapulce vai padomes sapulce, tai būtu jānotiek noteiktajā termiņā un norādītajā sapulces norises vietai klātienē.

/lv-lv/publikacijas-1/featured-insights/uznemumu-parvaldiba
20 marts 2020

Reaģējot uz COVID-19 radītajām sekām, 20. martā, Ministru kabinets ir pieņēmis likumu “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”.

/lv-lv/publikacijas-1/featured-insights/likums-par-valsts-apdraudejuma-un-ta-seku-noversanas-un-parvaresanas-pasakumiem-sakara-ar-covid-19
Rāda 51 - 60 of 103
... 6 7 8 9 10 ...