Rāda 10 - 18 of 143
1 2  3 4 5 ...
12 jūlijs 2021

Pasaules ekonomiski spēcīgāko valstu G7 iecere ieviest minimālo uzņēmuma ienākuma nodokļa likmi globālajām kompānijām ļaus valstīm papildināt savu kasi ar papildu ienākumiem, vienlaikus radot ļoti daudz pagaidām neatbildētu jautājumu par to, kā tas notiks un kad sāksies jaunie laiki.

/lv-lv/publikacijas-1/featured-insights/globala-uin-reforma-un-latvijas-intereses
30 jūnijs 2021

Jau teju desmitgades garumā personas apliecība jeb elektroniskā identifikācijas karte (turpmāk – eID karte) ir kļuvusi par būtisku ikdienas darba sastāvdaļu. Tā ne tikai atvieglo ceļošanu Eiropas Savienības teritorijā un dažādu valsts pārvaldes pakalpojumu saņemšanas procesu, bet arī ļauj...

/lv-lv/publikacijas-1/featured-insights/iespeja-lietot-eid-karti-–-turpmak-ari-arzemniekiem
30 jūnijs 2021

Sākot ar 2021. gada 1. jūliju, spēkā stāsies nodokļu izmaiņas autoratlīdzību saņēmējiem.Lai arī laika periodā no 2021. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim autoriem ir iespēja izmantot autoratlīdzību nodokļu nomaksas režīmu, nereģistrējot saimniecisko darbību, būtiski ir pievērst uzmanību būtiskām...

/lv-lv/publikacijas-1/featured-insights/nodoklu-izmainas-autoratlidzibu-sanemejiem
17 jūnijs 2021

2021. gada 5. jūnijā G7 valstu – ASV, Lielbritānijas, Francijas, Vācijas, Kanādas, Itālijas un Japānas finanšu ministri vienojušies par globālā minimālā uzņēmumu ienākuma nodokļa ieviešanu. Vienošanās mērķis ir liegt daudznacionālām korporācijām izvairīties no nodokļu nomaksas, pārvirzot peļņu uz...

/lv-lv/publikacijas-1/featured-insights/globalais-minimalais-uznemumu-ienakumu-nodoklis
11 jūnijs 2021

Šobrīd izstrādes stadijā ir apjomīgi grozījumi Komerclikumā uz cikos saistītajos normatīvajos aktos, kas vērsti uz komercdarbībai draudzīgas un stabilas vides nodrošināšanu un akciju sabiedrību tiesiskā regulējuma modernizēšanu.

/lv-lv/publikacijas-1/featured-insights/gaidamie-komerclikuma-grozijumi
11 jūnijs 2021

Lai arī specifiska bagātības nodokļa Latvijā atšķirībā no dažām valstīm nav, tomēr tā aizmetņi ir atrodami jau esošajos nodokļos, uzņēmēji uzskata, ka jauna – bagātības – nodokļa ieviešana nav iespējama, jo tas demotivēšot strādāt un pelnīt.

/lv-lv/publikacijas-1/featured-insights/jadoma-par-izaugsmi,-nevis-to,-ka-demotivet-stradat-un-pelnit
11 jūnijs 2021

Šogad gaidāmas vairākas izmaiņas intelektuālā īpašuma tiesību regulējumā: 2019. gada 17. aprīlī pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2019/790 par autortiesībām un blakustiesībām digitālajā vienotajā tirgū un ar ko groza Direktīvas 96/9/EK un 2001/29/EK (Digital Single Market jeb...

/lv-lv/publikacijas-1/featured-insights/autortiesibu-regulejuma-izmainas-saistiba-ar-digitala-vienota-tirgus-direktivam
21 maijs 2021

Balstoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2018/843 virtuālās valūtas ir uzskatāmas par vērtības atspoguļojumu un maiņas līdzekli, nevis kā par finanšu instrumentu. Šis ir pamatots ar faktu, ka virtuālās valūtas neizsniedz vai negarantē centrālā banka vai kāda valsts iestāde un tās nav...

/lv-lv/publikacijas-1/featured-insights/virtualo-valutu-uzskaite-gramatvediba
Rāda 11 - 20 of 143
1 2 3 4 5 ...