Rāda 28 - 36 of 143
1 2 3 4  5 ...
23 februāris 2021

Ar mērķi nodrošināt ātrāku investīciju projektu izskatīšanu nozarēs, kur ir īstenojami augstas pievienotās vērtības investīciju projekti, valdība un Latvijas Investīciju attīstības aģentūra vienojusies par “zaļā koridora” ieviešanu birokrātiskā sloga mazināšanai.Ministru kabineta noteikumi...

/lv-lv/publikacijas-1/featured-insights/zalais-koridors-–-atbalsts-augstas-pievienotas-vertibas-investiciju-projektiem
22 janvāris 2021

2020.gada nogalē BDO Law nekustamā īpašuma darījumos praktizējošie juristi sniedza pilna spektra juridisko atbalstu, veicot darījuma risku izpēti izvērtējot riskus RIX Investment grupas uzņēmuma vēlmei iegādāties renovētu un būvniecības noslēdzošajā stadijā esošu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju...

/lv-lv/publikacijas-1/featured-insights/bdo-law-sniedza-pilna-spektra-juridisko-atbalstu-renovetas-daudzdzivoklu-ekas-iegades-darijuma
08 janvāris 2021

Societas Europaea ir uzņēmējdarbības forma, kas Eiropas Savienības dalībvalstīs ir pieejama kopš 2004. gada, kad stājās spēkā Padomes Regula (EK) Nr. 2157/2001 (2001. gada 8. oktobris) par Eiropas uzņēmējsabiedrības (SE) statūtiem. SE kā uzņēmējdarbības forma nodrošina komercsabiedrībām iespēju...

/lv-lv/publikacijas-1/featured-insights/bdo-law- sniedza-atbalstu-baltic-international-bank-bankas-parveides-par-eiropas-komercsabiedribu-j
08 janvāris 2021

Jau vairākus gadus, veicinot komercsabiedrību darbības caurspīdīgumu un informācijas pieejamību par personām, kuru interesēs uzņēmums darbojas, Latvijas normatīvais regulējums paredz pienākumu sniegt informāciju Uzņēmumu reģistram par juridiskās personas patiesā labuma guvējiem. Prakses piemēri...

/lv-lv/publikacijas-1/featured-insights/bdo-law-palidz-klientam-atjaunot-uznemuma-darbibu-un-apturet-likvidacijas-procesu
05 janvāris 2021

Uzsākot darbību jaunā tirgū, ārvalstu uzņēmumam jāņem vērā normatīvā regulējuma prasības, nozares specifika un jāapsver virkne citu aspektu. BDO Law komanda sniedz pilna spektra juridisko atbalstu Baltkrievijas uzņēmumam saistībā ar tā darbības paplašināšanu Latvijā.Mūsu komanda nodrošināja...

/lv-lv/publikacijas-1/featured-insights/bdo-law-nodrosina-uznemuma-darbibas-paplasinasanu-latvija,-no-baltkrievijas-uz-latviju-parcelot-vair
10 decembris 2020

Veicinot kultūras un mākslas mecenātisma tradīcijas Latvijā, BDO Latvia izsludina balvu jauno mākslinieku atbalstam. Balvas piešķiršanas mērķis ir palīdzēt jaunajiem māksliniekiem iegūt atzinību un novērtējumu, kas tik ļoti svarīgs viņu profesionālajā izaugsmē.Šī gada nogalē BDO Latvia nodibina...

/lv-lv/publikacijas-1/bdo-latvia-balvu-jauno-makslinieku-atbalstam-sanem-amanda-ziemele
09 decembris 2020

Šī gada 16. septembrī tika pieņemti Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likuma grozījumi, kas būtiski atvieglo jaunuzņēmumu iespēju pieteikties uz valsts finansētu atbalstu. Pirms tam iepriekšējais regulējums noteica stingrākas prasības jaunuzņēmumiem, lai kvalificētos šim atbalstam. Ar jaunajām...

/lv-lv/publikacijas-1/featured-insights/jaunuznemumiem-atvieglotas-prasibas-valsts-finanseta-atbalsta-sanemsanai
Rāda 31 - 40 of 143
1 2 3 4 5 ...