Rāda 37 - 45 of 143
1 2 3 4 5 ...
07 decembris 2020

Nereti dažādu valstu atšķirīgās prakses un izpratnes komercdarījumu vešanā noved pie darījuma partneru domstarpībām. Ja Eiropas rietumvalstīs darījumus ierasts kārtot sazinoties telefoniski un elektroniski, tad Latvijā vēl arvien darbojas princips, ka līgumi slēdzami rakstveidā.Pie BDO Law vērsās...

/lv-lv/publikacijas-1/featured-insights/bdo-law-juristi-veicina-starptautiska-piegades-liguma-strida-risinajumu-izliguma
30 novembris 2020

Darbinieka kvalifikācija ir būtiska ne vien darba devējam, bet arī pašam darbiniekam, tādēļ likumdevējs Darba likuma 96. pantā ir centies sabalansēt darbinieka intereses un tiesības (neieguldīt savus finanšu līdzekļus obligātās apmācībās un nezaudēt darbu to laikā) ar darba devēja pamatoto...

/lv-lv/publikacijas-1/featured-insights/darba-deveja-un-darbinieka-vienosanas-par-profesionalo-apmacibu-vai-kvalifikacijas-paaugstinasanu-un
30 novembris 2020

BDO Law pārstāvēja klienta – piecu zvaigžņu viesnīcas īpašnieka intereses saistībā ar apdrošināšanas atlīdzības saņemšanu par arhitekta pieļautajām profesionālajām kļūdām viesnīcas renovācijas procesā. Sarežģītu objektu būvniecības procesā nepieciešama profesionāla projektētāju un arhitektu...

/lv-lv/publikacijas-1/featured-insights/bdo-law-parstaveja-klienta-–-piecu-zvaigznu-viesnicas-ipasnieka-intereses-saistiba-ar-apdrosinasanas
17 novembris 2020

Reaģējot uz Covid-19 izplatību Latvijā, Ministru kabinets aizvadītajās nedēļās strādājis pie pakāpeniski stingrāku ierobežojumu noteikšanas saslimstības gadījumu mazināšanai. Nolūkā mazināt pandēmijas negatīvo ietekmi uz veselības aprūpes nozari, 6. novembrī valdība lēma par ārkārtējās situācijas...

/lv-lv/publikacijas-1/featured-insights/covid-19-kads-atbalsts-pieejams-krizes-skartajiem-komersantiem
12 novembris 2020

BDO Law turpina nostiprināt savu praksi sniedzot juridiskos atzinumus pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Rīgas ūdens” par publiskas personas līdzdalības tiesiskumu saimnieciskajā darbībā.

/lv-lv/publikacijas-1/featured-insights/zverinatu-advokatu-birojs-bdo-law-turpina-nostiprinat-savu-praksi-sniedzot-juridiskos-atzinumus-pasv
10 novembris 2020

BDO Law pārstāvēja viesnīcas īpašnieka intereses saistībā ar apdrošināšanas atlīdzības saņemšanu par arhitekta pieļautajām profesionālajām kļūdām viesnīcas renovācijas procesā. Sarežģītu objektu būvniecības procesā nepieciešama profesionāla projektētāju un arhitektu komanda, pretējā gadījumā...

/lv-lv/publikacijas-1/featured-insights/bdo-law-apdrosinasanas-strida-panak-arhitekta-kludas-atzisanu-un-zaudejumu-atlidzinasanu
05 novembris 2020

Rakstā īsi aplūkota jaunākā pēdējo divu gadu laikā tapušā Eiropas Savienības tiesas prakse preču zīmju aizsardzības lietās, uzsverot jaunākās Eiropas Savienības tiesas atziņas preču zīmju atšķirtspējas un arī preču zīmju tiesību aizsardzības realizācijas jautājumos 11 Eiropas Savienības tiesas...

/lv-lv/publikacijas-1/featured-insights/jurista-vards-precu-zimju-sajaucamas-lidzibas-konstatacija-eiropas-savienibas-tiesas-prakse
05 novembris 2020

Izvēloties uzņēmuma tēla un tā piedāvāto preču vai pakalpojumu popularizēšanai izmantot influenceru mārketinga sniegtās iespējas, visbiežāk tiek uzsvērti tikai ieguvumi – plašāka atpazīstamība, daudz potenciālo klientu un ērts veids darbības paplašināšanai jaunos tirgus segmentos –, savukārt...

/lv-lv/publikacijas-1/featured-insights/influenceru-marketings-–-uznemuma-atbildiba,-sadarbojoties-ar-influenceriem
Rāda 41 - 50 of 143
1 2 3 4 5 ...