Rāda 46 - 54 of 143
... 6  7 8 9 10 ...
27 oktobris 2020

2019. gadā Rīgas dome pieņēma lēmumu veikt ārējo neatkarīgo izvērtējumu pašvaldības kapitālsabiedrībās un aģentūrās, tai skaitā, veikt SIA “Rīgas ūdens” neatkarīgo izvērtējumu. Saskaņā ar SIA “Rīgas ūdens” un ZAB “BDO Law” noslēgto līgumu, ZAB “BDO Law” 2020. gada 20. oktobrī noslēdza darbu pie...

/lv-lv/publikacijas-1/bdo-law-ir-sagatavojis-izvertejumu-par-rigas-pilsetas-pasvaldibas-lidzdalibas-sia-rigas-udens”-atbi
02 oktobris 2020

Tā kā Latvijā pastāv stingri ierobežojumi attiecībā uz ieroču un munīcijas apriti, komercdarbība šajā jomā ir pakļauta striktām prasībām un noteikumiem.

/lv-lv/publikacijas-1/bdo-law-nodrosina-ierocu-komersanta-ienaksanu-latvijas-tirgu-un-ierocu-aprites-prasibu-izpildi-1
01 septembris 2020

Zvērinātu advokātu biroja BDO Law sadarbībā ar BDO tīklu apkopotie dati rāda, ka vairumā ES dalībvalstu šis direktīvas prasību pārņemšanas termiņš nacionālajos normatīvajos aktos ir ievērots, tomēr Latvijā ar šo uzdevumu Saeima vēl nav spējusi tikt galā, jo pašlaik attiecīgie grozījumi Darba...

/lv-lv/publikacijas-1/featured-insights/db-darbinieku-sutisana-komandejumos-klus-dargaka
26 augusts 2020

Patērētāju tiesību aizsardzība gadu gaitā aplūkota gan dažādos rakstos un grāmatās, gan tiesu praksē un arī 2018. gada Augstākās tiesas prakses apkopojumā, tomēr juridiskajā literatūrā maz aplūkoti tieši negodīgi līguma noteikumi patērētāju līgumos. Turklāt pēdējo divu gadu laikā veikti vairāki...

/lv-lv/publikacijas-1/featured-insights/jurista-vards-negodigi-ligumu-noteikumi-ligumos-ar-pateretajiem-tiesu-prakse-un-problemjautajumi
18 augusts 2020

Mainoties patērētāju paradumiem un dzīves ritmam, uzņēmumiem nākas rast arvien jaunus veidus preču un pakalpojumu reklamēšanai. Pēdējo gadu laikā arvien populārāks kļuvis tā dēvētais “influenceru mārketings” jeb influenceru (arī – ietekmeļu, viedokļu līderu, satura veidotāju, iedvesmotāju...

/lv-lv/publikacijas-1/featured-insights/kas-jazina-uznemumiem,-sadarbojoties-ar-influenceriem
05 augusts 2020

Lai arī ES visiem ir jāievēro vienādas personas datu aizsardzības prasības, tomēr dažādās Eiropas valstīs darba devējiem ir atšķirīgas pilnvaras pārbaudīt darbinieku veselības stāvokli un pieprasīt ziņas, kur un kā viņi pavadījuši laiku brīvdienās. To rāda AS BDO Latvia sadarbībā ar BDO tīklu...

/lv-lv/publikacijas-1/featured-insights/db-darba-devejiem-pieskirtas-pilnvaras-atskiras
28 jūlijs 2020

Lai gan Latvijas valdība kopš šī gada martā izsludinātā un vēlāk atceltā ārkārtas stāvokļa ir radījusi vairākus mehānismus, ar mērķi palīdzēt Latvijas tautsaimniecībai un uzņēmējiem pārvarēt finanšu krīzes sekas, kuras rada komercdarbības dīkstāve un sekojošs ieņēmumu kritums, tomēr nereti ir...

/lv-lv/publikacijas-1/featured-insights/eksportejosiem-un-turisma-nozares-uznemumiem-bus-pieejams-neatmaksajams-atbalsts-covid-19-finansiala
27 jūlijs 2020

Publiskajā telpā nonākušais Datu valsts inspekcijas (DVI) 2019. gada 8. novembra lēmums (šobrīd gan tikai tā anonimizēts tulkojums angļu valodā) lietā Nr. L-2-4.3/4627, ar kuru piemērots līdz šim lielākais administratīvais sods par datu apstrādes pārkāpumiem Latvijā reģistrētam e-komercijas...

/lv-lv/publikacijas-1/featured-insights/ka-44-eur-verts-darijums-var-novest-lidz-150-000-eur-lielam-sodam
Rāda 51 - 60 of 143
... 6 7 8 9 10 ...