Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai sniegtu jums atsaucīgāku un personalizētu pakalpojumu. Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai. Lūdzu, izlasiet mūsu PRIVĀTUMA POLITIKU, lai iegūtu plašāku informāciju par mūsu izmantotajām sīkdatnēm un to dzēšanu vai bloķēšanu.
 • "Zaļais koridors" – atbalsts augstas pievienotās vērtības investīciju projektiem
Ziņas:

"Zaļais koridors" – atbalsts augstas pievienotās vērtības investīciju projektiem

23 februāris 2021

Alise Valdemāre , Vecākā juriste |

Ar mērķi nodrošināt ātrāku investīciju projektu izskatīšanu nozarēs, kur ir īstenojami augstas pievienotās vērtības investīciju projekti, valdība un Latvijas Investīciju attīstības aģentūra vienojusies par “zaļā koridora” ieviešanu birokrātiskā sloga mazināšanai.

Ministru kabineta noteikumi “Noteikumi par prioritāro investīciju projektu apkalpošanu” nosaka prioritāros projektu sektorus, kvalifikācijas kritērijus un projektu apstiprināšanas kārtību, kā arī regulē citus jautājumus, lai veicinātu perspektīvu projektu attīstību.

Nozares, kas atbalsta saņemšanai tiks apkalpotas prioritārā kārtībā un termiņā, ir:

 • zināšanu ietilpīga bioekonomika;
 • biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, farmācija;
 • fotonika un viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas;
 • viedā enerģētika un mobilitāte;
 • informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;
 • starptautisko biznesa pakalpojumu centru darbības nodrošināšana un pakalpojumu sniegšana;
 • kā arī būvniecība, transports un loģistika, kas saistīta ar prioritāro projektu īstenošanu.

Lai atbalsta izmantošana būtu efektīva, noteikumi paredz kvalifikācijas kritērijus inovatīvo projektu atlasei. Paātrinātā kārtībā tiks izskatīti šādi prioritārie investīciju projekti:

 • skaidri noteikts investīciju apmērs –  5 milj. eiro (Rīgā -10 milj. eiro);
 • jaunradītas darba vietas – 75 darba vietas (Rīgā - 100 darba vietas), vai  50 jaunas darba vietas (Rīgā – 75 darba vietas) ar vidējo darba samaksu Latvijas vidējā alga iepriekšējā kalendārajā gadā reizināta ar koeficientu 1,5 (Rīgā - Latvijas vidējā alga reiz 2). Tas nozīmē, ka komersantam jānodrošina darba samaksa vismaz 1720,5 EUR apmērā, savukārt Rīgā – 2294,00 EUR apmērā;
 • eksporta apjoms – 3 milj. eiro (Rīgā – 5 milj. eiro) vai importa aizstāšana 500 tūkstošu eiro vērtībā; 
 • ieguldījumi pētniecībā, attīstībā un darbinieku apmācībā triju gadu periodā pēc investīciju projekta īstenošanas – vismaz 250 tūkstoši eiro.
 • skaidrs biznesa plāns un projekta apraksts;
 • apliecinājums par pieejamiem finanšu resursiem projekta realizācijai;
 • apliecinājums, ka uzņēmuma nodokļu parāds nepārsniedz 1000 eiro un tam nav maksātnespēja.

Covid-19 izplatības ierobežošanai noteiktie pasākumi ietekmē komersantu spēju veiksmīgi īstenot projektus, tādējādi radot sekas arī valsts ekonomiskajā attīstībā. Jauno noteikumu mērķis ir veicināt privāto investīciju apjoma pieaugumu, atvieglojot kārtību, kādā veicama projekta īstenošanai nepieciešamo darbību saskaņošana.

LIAA, pamatojoties uz izvērtējamu par komersanta iesniegumā norādītās informācijas atbilstību minētajām prasībām, pieņems lēmumu apstiprināt investīciju projekta atbilstību prioritārajam statusam vai noraidīt komersanta iesniegumu. Par pieņemto lēmumu LIAA informēs atbildīgās tiešās un pastarpinātās pārvaldes iestādes un privātpersonas, kuras ir iesaistītas pakalpojumu sniegšanā, veicot valsts pārvaldes uzdevumus, tostarp investīciju projekta īstenošanai nepieciešamo darbību saskaņošanai. Pieteikumu iesniegšana uzņēmumiem tiks uzsākta 2021. gada 1. martā. No 1. marta iesniegtos projektu pieteikumus izskatīs vismaz divreiz īsākā termiņā nekā tas bija līdz šim.

Noteikumos uzskatīti valsts pārvaldes pakalpojumi un gadījumi, kad pakalpojuma sniegšana tiek nodrošināta ātrāk. Piemēram, parastā gadījumā iestādei jāpieņem lēmums par administratīvā akta izdošanu viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas vai var to pagarināt līdz četriem mēnešiem. Ar prioritāriem noteikumiem tiek paredzēts, ka šis termiņš nedrīkstēs būt ilgāk par pusi no maksimāli noteiktā perioda. Arī lēmumiem par vīzu izsniegšanu un dokumentu pārbaudi lēmumu pieņemšanas ilgums uz pusi samazināts. Papildinot pielikumā norādītos pakalpojumus, uzņēmumiem būs iespēja prioritārā kārtībā saņemt valsts pārvaldes pakalpojumus.

BDO Law komanda, konsultējot klientus dažādos biznesa reorganizācijas un attīstības jautājumos, ir guvusi ievērojamu pieredzi, kas nodrošinās laicīgu un precīzu atbalstu jūsu uzņēmumam nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanai un iesniegšanai “zaļā koridora” sniegto iespēju izmantošanai.