Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai sniegtu jums atsaucīgāku un personalizētu pakalpojumu. Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai. Lūdzu, izlasiet mūsu PRIVĀTUMA POLITIKU, lai iegūtu plašāku informāciju par mūsu izmantotajām sīkdatnēm un to dzēšanu vai bloķēšanu.
Publikācija:

Dalībnieku un akcionāru sapulces e-vidē

27 marts 2020

Linda Lielbriede |

Lai gan par grozījumiem Komerclikumā saistībā ar dalībnieku un akcionāru iespēju piedalīties sapulcēs, izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus, runāts jau sen, tomēr valstī izsludinātais ārkārtējais stāvoklis un noteiktie ierobežojumi likumdevējam liek rīkoties nekavējoties.

Ņemot vērā, ka gada sākums uzņēmumos ir laiks, kad dalībnieku un akcionāru sapulcēs tiek lemts par gada pārskatu apstiprināšanu un var rasties nepieciešamība pieņemt citus svarīgus lēmumus saistībā ar ārkārtējo stāvokli, Saeima 20. martā pieņēma grozījumus Komerclikumā, kas stājās spēkā 22. martā. Regulējuma ieviešanas steidzamība saistīta ar COVID-19 izplatību, tomēr tas turpinās būt spēkā arī pēc ārkārtas stāvokļa beigām. 

Komerclikuma grozījumi paredz būtiskus jauninājumus:

  • Tiesības balsot rakstveidā pirms sapulces;
  • Tiesības piedalīties sapulcēs, izmantojot elektronisko sakaru līdzekļus;
  • Iespējama pilnīga pāreja uz e-sapulcēm;
  • Atvieglota valdes un padomes sēžu elektroniska norise, vienkāršojot prasības valdes un padomes sēžu protokolu parakstīšanai.

Attālināta balsošana pirms sapulces

Noteikts, ka dalībnieki un akcionāri varēs rakstveidā, vismaz dienu pirms sapulces balsot par izlemjamajiem jautājumiem. Svarīgi, ka šīs tiesības nav arī jāparedz sabiedrības statūtos, un dalībniekiem nav jālūdz iespēja realizēt minētās tiesības.

Lai dalībnieks varētu būt drošs, ka sabiedrība viņa balsojumu ir saņēmusi, dalībnieks var lūgt sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu.

Sasaucot sapulci, paziņojumā obligāti jānorāda, ka pastāv iespēja balsot attālināti un jānosaka:

  • kārtību un termiņus, kādā šīs tiesības realizēt (piemēram, norādot pasta vai e-pasta adresi, uz kuru balsojums ir nosūtāms);
  • prasības dalībnieka vai akcionāra identificēšanai (piemēram, ar drošu elektronisko parakstu).

Ja dalībnieks ir balsojis pirms sapulces, tas neliedz viņam ierasties uz sapulci klātienē vai piedalīties sapulcē attālināti (izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus) un attiecīgi arī piedalīties balsošanā sapulcē. Šajā gadījumā dalībnieka iepriekš nodotais balsojums ir anulējams, un vērā ņemams sapulces laikā nodotais balsojums.

Piedalīšanās sapulcē, izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus

Tāpat Komerclikuma grozījumi paredz, ka dalībnieku un akcionāru sapulces daļēji vai pilnībā var tikt noturētas attālināti jeb izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus (piemēram, videokonferences režīmā).

Tiesības piedalīties un balsot dalībnieku sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, var tikt realizētas trīs gadījumos:

  • Valde pēc savas iniciatīvas piedāvā dalībniekiem šādu iespēju;
  • pēc dalībnieku pieprasījuma, ja dalībnieki kopā pārstāv vismaz 20 procentus no sabiedrības pamatkapitāla un statūti neparedz mazāku pārstāvības normu,
  • dalībniekiem vienojoties un sabiedrības statūtos paredzot šādu iespēju.

Prasības dalībnieku identifikācijai un kārtību, kādā dalībnieki var izmantot šīs tiesības nosaka sabiedrības valde.

Dalībnieks, kurš balso pirms dalībnieku sapulces vai piedalās vai balso dalībnieku sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, ir uzskatāms par klātesošu dalībnieku sapulcē.

E-sapulces

Grozījumi paredz dalībnieku un akcionāru tiesības lemt par pilnīgu pāreju uz e-sapulcēm, kas izslēdz tiesības ierasties uz sapulci klātienē un pēc būtības paredz pienākumu piedalīties un balsot sapulcē elektroniski.

Lai aizsargātu mazākuma dalībniekus, neļaujot dalībnieku vairākumam noteikt tādu dalībnieku sapulces norises kārtību, kas potenciāli liedz kādam no dalībniekiem piedalīties dalībnieku sapulcē un realizēt savas tiesības, noteikts, ka e-sapulces sabiedrība var organizēt tikai tad, ja šāda kārtība ir ietverta sabiedrības statūtos.

Turklāt šādu statūtu grozījumu pieņemšanai būs nepieciešama visu dalībnieku/akcionāru piekrišana. Vienlaikus uzņēmumiem pastāv iespēja noteikt, kādus jautājumus varēs izskatīt e-sapulču veidā, bet kuru izlemšanai tomēr būs nepieciešama tikšanās klātienē (piemēram, pamatkapitāla palielināšana, statūtu grozījumi, likvidācija, reorganizācija u.c.).

Atvieglota valdes un padomes sēžu elektroniska norise

Attiecībā uz padomes un valdes sēdēm, jāatzīmē, ka arī iepriekšējā Komerclikuma redakcija neliedza izmantot mūsdienu tehnoloģijas sēžu norisei, tomēr ar grozījumiem atvieglota padomes un valdes sēžu protokolu parakstīšana.

Šobrīd būs pietiekami, ka protokolu paraksta sēdes vadītājs un vēl vismaz viens sēdes dalībnieks (kas var būt arī sēdes protokolētājs), tādā veidā atsakoties no iepriekšējās kārtības, kas paredzēja, ka protokols jāparaksta visiem padomes/valdes locekļiem, kas piedalījušies sapulcē.