Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai sniegtu jums atsaucīgāku un personalizētu pakalpojumu. Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai. Lūdzu, izlasiet mūsu PRIVĀTUMA POLITIKU, lai iegūtu plašāku informāciju par mūsu izmantotajām sīkdatnēm un to dzēšanu vai bloķēšanu.
Publikācija:

DB | Pienācis laiks pielāgoties klientu identifikācijas prasībām kredītiestādēs

08 decembris 2016

Stingrākas klientu identifikācijas un darījumu uzraudzības prasības ir globāla tendence, kas saistīta ar centieniem izskaust terorisma finansēšanu, kas pēdējā laikā satricinājusi Eiropas valsis, kā arī ierobežot ēnu ekonomiku un noziedzīgi iegūtu līdzekļu apriti.


Ņemot vērā, ka ir pagājis zināms laika posms kopš jaunās prasības ir ieviestas un šo prasību izpildes nodrošināšana ir viena no uzraugošo institūciju prioritātēm, ir iespējams novērtēt, kādas izmaiņas uzņēmēju un investoru ikdienas darba kārtībā šīs prasības ir ieviesušas. Jāsecina, ka kopumā izmaiņas ir visnotaļ jūtamas, un tas izpaužas kā lielāks laika un finanšu resursu patēriņš.

Proti, konta atvēršana (neatkarīgi no tā, vai tas ir norēķinu konts vai darījumu konts) un darījuma veikšana šobrīd var prasīt ilgāku laiku, nekā tas bija iepriekš, it īpaši, ja viena no darījuma pusēm ir nerezidents. Arī komisiju apmērs par norēķinu konta atvēršanu dažās bankās ir ievērojami pieaudzis.

Tas ir saistīts ar to, ka bankās krietni rūpīgāk nekā iepriekš tiek ievērots pienākums pazīt savu klientu, noskaidrot tā labklājības un finanšu avotus, paredzamā darījuma būtību un mērķi, uzņēmuma redzējumu par tā saimniecisko darbību, sadarbības partneriem utt. Līdz ar to bieži nākas saskarties ar situācijām, kad uzņēmuma vadība vai investors nav gatavs pilnvērtīgi iesaistīties šajā procedūrā un būt pilnīgi atklāts ar banku. Tas arī ir iemesls, kāpēc plānotais darījums, kurā iesaistītās puses jau ir gatavas parakstīt visus dokumentu un uzsākt sadarbību, «iestrēgst» bankā dažreiz pat uz pāris mēnešiem.

Šāds kavējums var būt arī par iemeslu tam, ka kādai no darījuma pusēm pa šo laiku zūd interese darījuma noslēgšanā, jo mūsdienās viena mēneša laikā kardināli var mainīties apstākļi, no kuriem vadoties tika pieņemts lēmums slēgt noteiktu darījumu vai investēt.

Bankas klientiem ir būtiski saprast to, ka šīs prasības nav banku iegriba, bet likuma prasības, kuru godprātīga ievērošana ne tikai sekmē Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā noteikto mērķu sasniegšanu, bet arī ceļ gan konkrētās bankas, gan Latvijas finanšu sistēmas prestižu. Nemaz nerunājot par to, ka arī privātā sektora partneri starptautiskā līmenī pirms darījuma uzsākšanas izvērtē otra darījuma partnera reputāciju šajā jomā.

Uzņēmēja, kura bankas konts atrodas starptautiski atzītā bankā, kas no jurisdikcijas viedokļa vadās pēc labākās prakses, reputācija noteikti tiek vērtēta augstāk nekā gadījumā, ja uzņēmēja identifikācijas procedūras ir veiktas bankā, kura nevadās pēc labākās noziedzīgu iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas prakses. Nepastāvot reputācijas riskiem, uzņēmējam vai investoram turpmāka sadarbība ar partneriem gan Latvijā, gan ārvalstīs būs raitāka un efektīvāka.

Lai nepieļautu situāciju, ka darījums «iestrēgst» bankā, uzņēmējiem un investoriem pirms konta atvēršanas un darījuma veikšanas jāvelta pienācīga uzmanība tam, lai sagatavotos klientu identifikācijas procedūrām, veltot ne mazāku uzmanību un rūpību, kāda tiek veltīta darījuma priekšmeta izvērtēšanai un darījuma aspektu saskaņošanai.

Klienta identifikācijas procedūras notiek ievērojami ātrāk, ja bankas klients pirms darījuma veikšanas vai konta atvēršanas sagatavo attiecīgo dokumentu bāzi. Proti, banka var daudz ātrāk un efektīvāk veikt nepieciešamās procedūras, ja klients konta atvēršanas gadījumā sniedz skaidru redzējumu par uzņēmuma plānoto saimniecisko darbību, konta nepieciešamību, plānotajiem apgrozījumiem un darījuma partneriem, sākotnējā finansējuma avotiem, apstiprinot to ar attiecīgiem dokumentiem – līgumiem, korespondenci, nodomu protokoliem utt. Citos gadījumos lieti noderēs darījumā iesaistītā uzņēmuma gada pārskati (it īpaši, ja tos ir auditējusi starptautiski atzīta auditorkompānija), rekomendācijas vēstules no citam bankām, jebkura informācija, kas palīdz bankai ātrāk un efektīvāk identificēt klientu un tā labklājības avotus. Ātrs klienta identifikācijas process ir paša klienta interesēs.

Ņemot vērā to, ka klientu identifikācijas un darījumu uzraudzības prasības nākotnē noteikti nekļūs «maigākas», uzņēmējiem un investoriem būtu jāpielāgojas un jāizprot šī procesa būtība pēc iespējas ātrāk, jo tas ir ne tikai viņu personīgajās, bet arī visas Latvijas finanšu sistēmas interesēs.