Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai sniegtu jums atsaucīgāku un personalizētu pakalpojumu. Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai. Lūdzu, izlasiet mūsu PRIVĀTUMA POLITIKU, lai iegūtu plašāku informāciju par mūsu izmantotajām sīkdatnēm un to dzēšanu vai bloķēšanu.
Publikācija:

Kā rīkoties, ja uzņēmums formāli neatbilst dīkstāves pabalsta piešķiršanas kritērijiem?

12 maijs 2020

Lai gan Ministru Kabineta noteikumi Nr.165 “Noteikumi par Covid-19 izraisītās krīzes skartiem darba devējiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem” nosaka konkrētus kritērijus dīkstāves pabalsta saņemšanai, vēlamies iedrošināt uzņēmējus vērsties Valsts ieņēmumu dienestā arī gadījumos, kad uzņēmums formāli neatbilst Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem. Zvērinātu advokātu birojs BDO Law ir veiksmīgi palīdzējis vairākiem klientiem saņemt dīkstāves pabalstu gadījumos, kad uzņēmums formāli neatbilst Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem, tomēr pastāv īpaši apstākļi, kādēļ dīkstāves pabalsta piešķiršana attiecīgā uzņēmuma darbiniekiem būtu uzskatāma par tiesisku un taisnīgu konkrētajā situācijā.

Dīkstāves pabalsta mērķis ir sniegt atbalstu krīzes skartajiem darba devējiem un mazināt COVID-19 ierobežojošo pasākumu negatīvās sekas uz Latvijas tautsaimniecības attīstību. Apstākļi, kādēļ uzņēmums formāli neatbilst Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem var būt dažādi, tai skaitā, tie var būt radušies no uzņēmuma gribas neatkarīgu iemeslu dēļ. Tādēļ gadījumos, kad uzņēmums formāli neatbilst kritērijiem, iesakām iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam izvērstu iesniegumu par dīkstāves pabalsta piešķiršanu, kurā norādīti visi ar konkrēto situāciju saistītie apstākļi, ietverot arī juridisko pamatojumu dīkstāves pabalsta piešķiršanai.

Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publicētajiem statistikas datiem līdz 2020.gada aprīļa beigām dīkstāves pabalsti ir izmaksāti kopumā 4976 uzņēmumu darbiniekiem, savukārt pabalsta izmaksa ir atteikta 3392 uzņēmumiem, tādējādi secināms, ka kopumā dīkstāves pabalstam pieteikušies 8368 uzņēmumi. Nenoliedzami krīzes skarto uzņēmumu skaits ir daudz lielāks, tādēļ pozitīvi ir vērtējama dīkstāves pabalsta regulējuma pilnveidošana, attiecīgi paplašinot to uzņēmumu loku, kas var pietiekties dīkstāves pabalstam.

Jau iepriekš esam informējuši, ka ar 2020.gada 23.aprīļa grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr.165 tika paplašināts to uzņēmumu loks, kas var pieteikties dīkstāves pabalstam. Ja iepriekš ieņēmumu no saimnieciskās darbības kritums 2020.gada martā vai aprīlī tika salīdzināts ar 2019.gada attiecīgo mēnesi, tad kopš grozījumu spēkā stāšanās ieņēmumu no saimnieciskās darbības kritums 2020.gada martā vai aprīlī tiek salīdzināts ar 2019.gada divpadsmit mēnešu vidējiem ieņēmumiem vai to mēnešu vidējiem ieņēmumiem, kuros uzņēmums faktiski darbojies laikposmā no 2019.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 1martam.

Ar 2020.gada 7.maija grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr.165 dīkstāves pabalsta izmaksas termiņš ir pagarināts līdz 2020.gada 30.jūnijam, tādēļ nobeigumā vēlamies aicināt uzņēmējus aktīvi izmantot savas tiesības pieteikties atbalsta saņemšanai. Zvērinātu advokātu birojs BDO Law ir nācis talkā vairākiem uzņēmumiem saņemt dīkstāves pabalstu nestandarta situācijās. Ja Jums ir nepieciešama palīdzība, lūdzu sazinieties ar mums!