Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai sniegtu jums atsaucīgāku un personalizētu pakalpojumu. Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai. Lūdzu, izlasiet mūsu PRIVĀTUMA POLITIKU, lai iegūtu plašāku informāciju par mūsu izmantotajām sīkdatnēm un to dzēšanu vai bloķēšanu.
Rāda 1 - 9 of 181
1  2 3 4 5 ...
28 jūlijs 2020

Lai gan Latvijas valdība kopš šī gada martā izsludinātā un vēlāk atceltā ārkārtas stāvokļa ir radījusi vairākus mehānismus, ar mērķi palīdzēt Latvijas tautsaimniecībai un uzņēmējiem pārvarēt finanšu krīzes sekas, kuras rada komercdarbības dīkstāve un sekojošs ieņēmumu kritums, tomēr nereti ir...

/lv-lv/publikacijas/eksportejosiem-un-turisma-nozares-uznemumiem-bus-pieejams-neatmaksajams-atbalsts-covid-19-finansiala
27 jūlijs 2020

Publiskajā telpā nonākušais Datu valsts inspekcijas (DVI) 2019. gada 8. novembra lēmums (šobrīd gan tikai tā anonimizēts tulkojums angļu valodā) lietā Nr. L-2-4.3/4627, ar kuru piemērots līdz šim lielākais administratīvais sods par datu apstrādes pārkāpumiem Latvijā reģistrētam e-komercijas...

/lv-lv/publikacijas/ka-44-eur-verts-darijums-var-novest-lidz-150-000-eur-lielam-sodam
27 jūlijs 2020

Zvērinātu advokātu biroja BDO Law komanda konsultēja DEICHMANN juridiskajos jautājumos komercdarbības finansējuma piesaistē grupas ietvaros, vienlaikus nodrošinot visu juridisko atbalstu nepieciešamo grupas dokumentu izstrādē, palielinot uzņēmuma Latvijas meitas sabiedrības pamatkapitālu par EUR...

/lv-lv/publikacijas/zverinatu-advokatu-birojs-bdo-law-palidz-lielakajam-eiropas-apavu-mazumtirgotajam-deichmann-paplasin
16 jūlijs 2020

Mobilitātes pakotne ir Eiropas līmeņa kravas autopārvadājumu pakalpojumu reforma, kuras mērķis ir nodrošināt labākus darba vides un sociālos apstākļus kravas automašīnu vadītājiem un mazināt konkurences izkropļojumus autopārvadātāju vidū.

/lv-lv/publikacijas/eiropa-reforme-autoparvadajumu-nozari,-nosakot-stingras-prasibas-vaditaju-nodarbinasanai-un-darba-uz
15 jūlijs 2020

Eiropas Investīciju Bankas uzdevumā Zvērinātu advokātu birojs BDO Law analizēja noslēgtā EUR 80 miljonu finansējuma līguma noteikumus, sniedzot savus secinājumus par līguma tiesiskumu, nacionālo un starptautisko normu iedarbību uz līguma noteikumiem un pušu līgumisko attiecību noregulējuma...

/lv-lv/publikacijas/bdo-law-sniedz-atzinumu-eiropas-investiciju-bankai-par-80-miljonu-eiro-kreditesanas-liguma-tiesiskaj
15 jūlijs 2020

Valsts aktīvas finanšu tirgus uzraudzības un reformu ietvaros ir spērušas soļus, kas ne tikai veicina kredītiestāžu darbības pārskatāmības uzlabošanu, bet bieži vien pakļauj birokrātiskam riskam nozares darbību kopumā. BDO Law šo reformu kontekstā analizēja potenciālos riskus un risinājumus, lai...

/lv-lv/publikacijas/bdo-law-sniedz-atzinumu-kreditiestadei-par-iespejamiem-sankciju-riskiem,-valdes-un-amatpersonu-atbil
14 jūlijs 2020

Zvērinātu advokātu birojs BDO Law juridiskās palīdzības ietvaros izstrādāja atzinumu par Lihtenšteinā reģistrēta uzņēmuma obligāciju izplatīšanu Latvijas teritorijā, balstoties uz Lihtenšteinas Finanšu Tirgus pārvaldes akceptētu angļu valodā sagatavotu uzņēmuma obligāciju emisijas prospektu, par...

/lv-lv/publikacijas/bdo-law-starptautiskam-uznemumam-izstrada-atzinumu-par-lihtensteinas-obligaciju-izplatisanu-latvija
13 jūlijs 2020

Zvērinātu advokātu biroja BDO Law komanda ir veikusi vairāku pašvaldības kapitālsabiedrību darbības un pārvaldības izvērtējumu kā arī sniegusi atzinumus par atsevišķu noslēgto darījumu tiesiskumu, sniedzot novērtējumu analizēto aspektu juridiskajām sekām, ieteikumus problēmu situāciju risinājumam...

/lv-lv/publikacijas/bdo-law-piedalas-apjomigaja-pasvaldibu-kapitalsabiedribu-darbibas-un-parvaldes-izvertesana-un-atzinu
13 jūlijs 2020

2020. gada pirmo pusi esam aizvadījuši neierastos un neikdienišķos apstākļos, pielāgojoties realitātei, kuru radījusi koronavīrusa pandēmija. Izaicinājumiem bagāts šis laiks ir un arī turpina būt uzņēmumiem, kuri pilnībā pārtrauca darbību, pārgāja uz attālinātu darba režīmu, pieņēmuši neordinārus...

/lv-lv/publikacijas/covid-19/dzive-pec-covid-19-jeb-atbalsta-mehanismi-uznemejiem
Rāda 1 - 10 of 181
1 2 3 4 5 ...