Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai sniegtu jums atsaucīgāku un personalizētu pakalpojumu. Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai. Lūdzu, izlasiet mūsu PRIVĀTUMA POLITIKU, lai iegūtu plašāku informāciju par mūsu izmantotajām sīkdatnēm un to dzēšanu vai bloķēšanu.
Rāda 1 - 9 of 69
1  2 3 4 5 ...
27 jūlijs 2020

Zvērinātu advokātu biroja BDO Law komanda konsultēja DEICHMANN juridiskajos jautājumos komercdarbības finansējuma piesaistē grupas ietvaros, vienlaikus nodrošinot visu juridisko atbalstu nepieciešamo grupas dokumentu izstrādē, palielinot uzņēmuma Latvijas meitas sabiedrības pamatkapitālu par EUR...

/lv-lv/publikacijas/zverinatu-advokatu-birojs-bdo-law-palidz-lielakajam-eiropas-apavu-mazumtirgotajam-deichmann-paplasin
15 jūlijs 2020

Eiropas Investīciju Bankas uzdevumā Zvērinātu advokātu birojs BDO Law analizēja noslēgtā EUR 80 miljonu finansējuma līguma noteikumus, sniedzot savus secinājumus par līguma tiesiskumu, nacionālo un starptautisko normu iedarbību uz līguma noteikumiem un pušu līgumisko attiecību noregulējuma...

/lv-lv/publikacijas/bdo-law-sniedz-atzinumu-eiropas-investiciju-bankai-par-80-miljonu-eiro-kreditesanas-liguma-tiesiskaj
15 jūlijs 2020

Valsts aktīvas finanšu tirgus uzraudzības un reformu ietvaros ir spērušas soļus, kas ne tikai veicina kredītiestāžu darbības pārskatāmības uzlabošanu, bet bieži vien pakļauj birokrātiskam riskam nozares darbību kopumā. BDO Law šo reformu kontekstā analizēja potenciālos riskus un risinājumus, lai...

/lv-lv/publikacijas/bdo-law-sniedz-atzinumu-kreditiestadei-par-iespejamiem-sankciju-riskiem,-valdes-un-amatpersonu-atbil
14 jūlijs 2020

Zvērinātu advokātu birojs BDO Law juridiskās palīdzības ietvaros izstrādāja atzinumu par Lihtenšteinā reģistrēta uzņēmuma obligāciju izplatīšanu Latvijas teritorijā, balstoties uz Lihtenšteinas Finanšu Tirgus pārvaldes akceptētu angļu valodā sagatavotu uzņēmuma obligāciju emisijas prospektu, par...

/lv-lv/publikacijas/bdo-law-starptautiskam-uznemumam-izstrada-atzinumu-par-lihtensteinas-obligaciju-izplatisanu-latvija
13 jūlijs 2020

Zvērinātu advokātu biroja BDO Law komanda ir veikusi vairāku pašvaldības kapitālsabiedrību darbības un pārvaldības izvērtējumu kā arī sniegusi atzinumus par atsevišķu noslēgto darījumu tiesiskumu, sniedzot novērtējumu analizēto aspektu juridiskajām sekām, ieteikumus problēmu situāciju risinājumam...

/lv-lv/publikacijas/bdo-law-piedalas-apjomigaja-pasvaldibu-kapitalsabiedribu-darbibas-un-parvaldes-izvertesana-un-atzinu
10 jūlijs 2020

ZAB “BDO Law” sniedz juridisko palīdzību ne tikai uzņēmumiem tradicionālās komerctiesību nozarēs, bet arī praktizē citās tiesību jomās, piemēram, ģimenes tiesībās, apkalpojot situētus indivīdus. Sarežģītā laulības šķiršanas lietā, kuras ietvaros tiesai cita starpā bija jālemj par laulāto mantas...

/lv-lv/publikacijas/bdo-law-sniedz-juridisko-palidzibu-sarezgita-laulibas-skirsanas-procesa
19 jūnijs 2020

SIA “Autotransporta direkcija” 2019. gada izskaņā rīkoja atklātu konkursu “Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā” (ID Nr. AD2019/7).

/lv-lv/publikacijas/bdo-law-sniedz-juridisko-palidzibu-as-talsu-autotransports-saistiba-ar-sia-autotransporta-direkcija
15 jūnijs 2020

Viens no valdības lēmumiem Covid-19 ārkārtējās situācijas laikā skāra azartspēļu nozari, nosakot, ka ārkārtas situācijas laikā tiek aizliegta spēļu zāļu darbībā, turklāt, vienlaikus aizliedzot arī elektronisko azartspēļu vietņu darbību. Minētais lēmums raisīja plašas diskusijas sabiedrībā, jo, ja...

/lv-lv/publikacijas/zverinatu-advokatu-birojs-bdo-law-nodrosina-juridisko-palidzibu-klientam-starptautiskas-elektronisko
12 jūnijs 2020

Zvērinātu advokātu birojs BDO Law sniedza atzinumu Šveices bankai par tiesiskajām sekām, kas var iestāties, ja Latvijā reģistrētam uzņēmumam ir negatīvs pašu kapitāls.

/lv-lv/publikacijas/bdo-law-sniedz-atzinumu-sveices-bankai-par-tiesiskajam-sekam,-ja-latvijas-uznemumam-ir-negativs-pasu
Rāda 1 - 10 of 69
1 2 3 4 5 ...