Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai sniegtu jums atsaucīgāku un personalizētu pakalpojumu. Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai. Lūdzu, izlasiet mūsu PRIVĀTUMA POLITIKU, lai iegūtu plašāku informāciju par mūsu izmantotajām sīkdatnēm un to dzēšanu vai bloķēšanu.
Publikācija:

Publiskās un privātās partnerības rokasgrāmata

24 janvāris 2017

Rokasgrāmatā aplūkoti būtiskākie jautājumi par publisko un privāto partnerību, pievēršoties tās jēdziena un būtības skaidrojumam, kā arī praksē nozīmīgiem jautājumiem, piemēram – kādu publiskās un privātās partnerības veidu izvēlēties, kad izmantot institucionālo  publisko un privāto partnerību, kā veikt  projekta finanšu un ekonomiskos aprēķinus utt.

BDO Law sagatavotajos apjomīgajos papildinājumos:

  • grozījumi Publisko iepirkumu likumā 2015. un 2016. gadā – iespēja uzzināt par jaunākajiem grozījumiem PIL, kas attiecas uz gadījumiem, kad pasūtītājiem ir tiesības nepiemērot iepirkuma procedūras, ietver stingrākas prasības par interešu konflikta nepieļaujamību vai precizē un papildina sarakstu ar kandidātu izslēgšanas gadījumiem iepirkumu procedūrās. Tāpat arī ieviestas jaunas procedūras kandidāta uzticamības pierādīšanai;
  • plānotās izmaiņas publisko iepirkumu jomā – likumprojekts «Publisko iepirkumu likums» un tā ieviestie jauninājumi – iespēja uzzināt par to, kādi jaunumi publisko iepirkumu jomā sagaidāmi, piemēram, iepirkumu robežvērtību palielināšana, jauni noteikumi attiecībā uz zaļo iepirkumu;
  • aktuālās Finanšu ministrijas makroekonomisko pieņēmumu un prognožu vērtības;
  • aktuālā statistika par noslēgtajiem publiskās un privātās partnerības līgumiem – iespēja uzzināt būtiskākos skaitliskos rādītājus un statistiku attiecībā uz PPP jomu, tajā skaitā par noslēgto līgumu skaitu;
  • papildināta un precizēta informācija par PPP procedūru piemērojamību, norisi, kandidātu izslēgšanas nosacījumiem un procedūru apstrīdēšanas jautājumiem – iespēja būt informētam par precizētiem un aktuāliem jomas noteikumiem.;
  • papildinātas un precizētas atsauces uz PPP jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem, tajā skaitā Eiropas Savienības regulējumu.