Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai sniegtu jums atsaucīgāku un personalizētu pakalpojumu. Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai. Lūdzu, izlasiet mūsu PRIVĀTUMA POLITIKU, lai iegūtu plašāku informāciju par mūsu izmantotajām sīkdatnēm un to dzēšanu vai bloķēšanu.

BDO Law atbalsta UNIDROIT principu izdošanu latviešu valodā

05 augusts 2020

Zvērinātu advokātu birojs “BDO Law” atbalsta UNIDROIT principu izdošanu latviešu valodā, uzsverot, ka šāda tulkojuma nodrošināšana veicinātu saistību tiesību modernizācijas attīstību Latvijā, pakāpeniski brīvprātīgi atsakoties no novecojušā tiesiskā regulējuma, kā arī iedrošinātu komersantus minēto principu izmantošanai darījumu noslēgšanā, darījumu tulkošanā un dažādu jautājumu risināšanā gan starp Latvijas uzņēmējiem, gan arī starptautiskos darījumos.

Starptautiskais privāttiesību unifikācijas institūts (UNIDROIT) ir neatkarīga starpvalstu organizācija, kuras mērķis ir pētīt privāttiesību, it īpaši, komerctiesību harmonizēšanas un modernizēšanas vajadzības un metodes, tādējādi veicinot piecu pasaules kontinentu tiesību unifikāciju. UNIDROIT gadu gaitā ir sagatavojis vairāk nekā 70 pētījumus un noteikumu paraugus, no kuriem daudzi kļuvuši par starptautiskiem dokumentiem, tai skaitā, starptautiskās konvencijas, parauglikumus un līgumtiesību vadlīnijas, konvencijām tiekot apstiprinātām UNIDROIT 63 dalībvalstu, kuru skaitā ir arī Latvija, diplomātiskajās konferencēs.

UNIDROIT principi, tostarp, Starptautisko Komerclīgumu principi, ir tā sauktās soft law tiesības, kas palīdz harmonizēt starptautisko līgumu tiesību regulējumu, sniedzot noteikumus, kas papildina tādus instrumentus kā Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par starptautiskajiem preču pirkuma - pārdevuma līgumiem (CISG).

Starptautisko Komerclīgumu principi satur vairāk nekā divsimt starptautiskās līgumtiesības regulējošus noteikumus, tostarp, par vispārīgajiem līgumu noslēgšanas noteikumiem, pārstāvību, atkāpšanos no līgumsaistībām, līgumsaistību interpretāciju un saistību izpildi, zaudējumu atlīdzības pienākumu, kā arī citiem līgumtiesību jautājumiem, tādējādi nodrošinot iespēju dažādu valstu komersantiem pārrobežu darījumos veiksmīgāk un ātrāk vienoties par darījumu noslēgšanu, to saturu un efektīvāk risināt savstarpējos strīdus, balstoties uz starptautiski vispārpieņemtiem un par pareiziem atzītiem darījumu principiem.

Šādā veidā ar UNIDROIT principu palīdzību tiek novērsta dažādo pasaules valstu atšķirīgā privāttiesību regulējuma sadrumstalotības radītā efekta negatīvā ietekme uz starpvalstu darījumiem, ļaujot uzņēmējiem vienoties par UNIDROIT principu piemērošanu līgumattiecībās, tādējādi netieši paātrinot ekonomisko apriti un veicinot biznesa attīstību un kapitāla apgrozību gan Latvijas mērogā, gan arī privāttiesiskajās attiecībās ar citu valstu komersantiem.

Tā kā Latvijas Republikā spēkā esošais Civillikums ir pieņemts 1937. gadā, tas ir, Civillikums izstrādāts gandrīz pirms simts gadiem, lai arī veikta liela daļa grozījumu, savukārt, Komerclikums lielākoties ir dažādu vācu un citu tiesību ne sevišķi veiksmīgs apkopojums, Latvijā spēkā esošais regulējums nespēj sekot līdzi modernajām tendencēm un nodrošināt efektīvu tiesisko attiecību regulējumu šībrīža faktiskajām līgumtiesību attiecībām.

Lai pietuvotos modernās jurisprudences realitātei, ir jāpārņem pasaulē pastāvošā labākā prakse saistību tiesībās. UNIDROIT oficiālās valodas ir angļu, franču, vācu, itāļu un spāņu, un darba valodas ir un franču valoda, savukārt latviešu valodā trūkst UNIDROIT principu tulkojuma, uz kuru uzņēmējiem būtu iespējams paļauties, noslēdzot darījumus. Tādēļ šo principu pielietojums Latvijas uzņēmēju vidū nav tik plaši izplatīts, kā tad, ja šāda UNIDROIT principu latviešu valodas versija būtu pieejama komersantiem, kas būtu gatavi šādu regulējumu izmantot gan savā starpā, gan arī pārrobežu darījumos.