BDO Law nodrošina uzņēmuma darbības paplašināšanu Latvijā, no Baltkrievijas uz Latviju pārceļot vairāk kā 20 darbiniekus

06 janvāris 2021

Uzsākot darbību jaunā tirgū, ārvalstu uzņēmumam jāņem vērā normatīvā regulējuma prasības, nozares specifika un jāapsver virkne citu aspektu. BDO Law komanda sniedz pilna spektra juridisko atbalstu Baltkrievijas uzņēmumam saistībā ar tā darbības paplašināšanu Latvijā.

Mūsu komanda nodrošināja nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu kapitālsabiedrības dibināšanai, kā arī pārstāvēja jaundibināto uzņēmumu Valsts ieņēmumu dienestā jautājumā par reģistrāciju pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā. Sadarbībā ar BDO nodokļu konsultantiem klientam sniedzam vērtīgus ieteikumus arī nodokļu jautājumos.

Mūsu klienta vērtība ir augsti kvalificētie darbinieki, tādēļ, lai nodrošinātu tā veiksmīgu darbību arī Latvijā, nodrošinām ikdienas atbalstu dažādos imigrācijas tiesību jautājumos. Mūsu juristu komanda veic nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un konsultē klientu vīzu, uzturēšanās atļauju un ES Zilās kartes ieguves procesā uzņēmuma darbiniekiem un to ģimenēm. Lai uzņēmuma darbinieki varētu veiksmīgi uzsākt darbu jaundibinātajā uzņēmumā, BDO Law sniedz atbalstu arī darba tiesību jautājumos, tostarp līgumu un citu dokumentu izstrādē.

Klientam uzsākot darbību Latvijā, līdz 2020. gada nogalei ar BDO Law atbalstu vairāk nekā 20 uzņēmuma darbinieku – augsti kvalificētu speciālistu – ar ģimenēm ir veiksmīgi ieradušies Latvijā.