Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai sniegtu jums atsaucīgāku un personalizētu pakalpojumu. Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai. Lūdzu, izlasiet mūsu PRIVĀTUMA POLITIKU, lai iegūtu plašāku informāciju par mūsu izmantotajām sīkdatnēm un to dzēšanu vai bloķēšanu.

Darba tiesību jautājumi un atbildes no LPVA un ZAB BDO Law vebināra 14. aprīlī par darbinieku apmācību organizēšanu

27 aprīlis 2021

2021. gada 14. aprīlī Latvijas personāla un vadības asociācijas (LPVA) un ZAB BDO Law juristu rīkotā vebināra “Darba tiesību jaunumi: Darbinieku apmācību organizēšana” ietvaros tika uzdoti jautājumi par apmācību organizēšanas tiesiskajiem aspektiem. Mūsu juristu sniegtās atbildes uz uzdotajiem jautājumiem apkopotas zemāk.

1. Ja darbinieks tiek norīkots [uz apmācībām] saskaņā ar uzņēmumā apstiprināto mācību plānu un darbinieks ir piekritis? Darba devēja interese - paaugstināt darbinieku kvalifikāciju. Norīko mācīties saskaņā ar apstiprināto mācību plānu.

 Uzņēmuma iniciatīva izveidot apmācību plānu ir ļoti laba, jo vienkāršo apmācību organizācijas procesu un samazina darba strīdu risku. Tomēr jāņem vērā, ka apmācību plāns var ietvert gan obligātās apmācības, gan tādas, kam ir brīvprātības raksturs (fakultatīvas apmācības - darbinieks var izvēlēties, vai pieejamās apmācības apmeklēt, vai tomēr nē). 

Tieši apmācību raksturam ir izšķirošana nozīme, lai noteiktu vai vienošanās par apmācībām ir vai nav slēdzama.

2. Vai, nosūtot darbinieku uz apmācībām, obligāti ir nepieciešams rīkojums?

Darba devējam ir tiesības ar rīkojumiem precizēt darbinieka darba pienākumus, kā arī ar rīkojumu darba devējs var, piemēram, noteikt darbinieka pienākumu darba laika ietvaros piedalīties profesionālajā apmācībā vai kvalifikācijas paaugstināšanā. Rīkojumiem var būt dažāda forma (rakstveida, mutvārdu).  Tātad, pat mutiski izteikts norādījums darbiniekam darba laikā apmeklēt obligātās apmācības ir uzskatāms par darba devēja rīkojumu. Bet rīkojums nav vienīgais darbinieka nosūtīšanas veids, šādu pienākumu var iekļaut arī  darba līgumā, darba Koplīgumā, iekšējos normatīvos. Praksē gan visbiezāk tiek izmantoti tieši rīkojumi.

Brīvprātīgu apmācību pamatā, ja darbinieks ir piekritis slēgt vienošanos par apmācībām, ir noslēgtā vienošanās, tādēļ papildu rīkojums nav nepieciešams.